Zawód specjalista ds. administracyjnych w administracji publicznej

Specjaliści ds. administracyjnych w administracji publicznej wykonują obowiązki administracyjne w ramach organizacji służby cywilnej i jednostek rządowych. Zapewniają prowadzenie dokumentacji, obsługują zapytania i podają informacje do wiadomości publicznej, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez telefon. Wspierają kadrę wyższego szczebla i zapewniają płynny wewnętrzny przepływ informacji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Metody i przepisy związane z procesem precyzyjnej księgowości.

 • Finanse publiczne

  Wpływ rządu na gospodarkę oraz funkcjonowanie dochodów i wydatków rządu.

 • Procedura legislacyjna

  Procedury stosowane w procesie stanowienia prawa i legislacji, takie jak zaangażowane organizacje i osoby fizyczne, proces przekształcania projektów ustaw w prawa, propozycja i proces przeglądu, a także inne etapy w ramach procedury legislacyjnej.

Umiejętności

 • Nadzorować codzienne działania informacyjne

  Kierować codziennymi operacjami różnych jednostek. Koordynować działania w ramach programu/projektu w celu zapewnienia przestrzegania ram kosztowych i czasowych.

 • Zapewniać przejrzystość informacji

  Zapewniać, że wymagane informacje są przekazywane w sposób jasny i kompletny, który nie ukrywa wyraźnie informacji przed opinią publiczną lub proszącymi podmiotami.

 • Pośredniczyć w kontaktach z politykami

  Pośredniczyć w kontaktach z urzędnikami pełniącymi ważną rolę polityczną i prawodawczą w rządach w celu zapewnienia skutecznej komunikacji i budowania relacji.

 • Archiwizować dokumentację związaną z danym dziełem

  Wybierać odpowiednią dokumentację związaną z trwającymi lub ukończonymi pracami i podejmować kroki, aby zarchiwizować ją w sposób zapewniający jej przyszłą dostępność.

 • Odpowiadać na pytania

  Odpowiadać na pytania i prośby o informacje innych organizacji i obywateli.

 • Zarządzać systemami administracyjnymi

  Zapewniać, aby systemy administracyjne, procesy i bazy danych były efektywne i dobrze zarządzane oraz stanowiły solidną podstawę dla pracy z urzędnikiem/personelem/pracownikiem administracyjnym.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

Source: Sisyphus ODB