Zawód specjalista ds. analizy składu chemicznego metali

Specjaliści ds. analizy składu chemicznego metali są odpowiedzialni za szybką analizę na miejscu wycinków do badań ze stali, otrzymanych z zakładu produkcji metalu, w celu dokonania w odpowiednim czasie korekt składu chemicznego płynnego metalu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy chemiczne

  Procesy chemiczne stosowane w produkcji, takie jak oczyszczanie, rozdzielanie, emulgacja i dyspersja.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Monitorować zgodność z normami jakości produkcji

  Monitorować normy jakości w procesie produkcyjnym i wykończeniowym.

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Obchodzić się właściwie z substancjami chemicznymi

  Obchodzić się bezpiecznie z substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w przemyśle; efektywnie je wykorzystywać i dopilnowywać, aby nie dochodziło do szkód środowiskowych.

 • Wykonywać pracę w ramach zespołów zajmujących się produkcją metali

  Umiejętność sprawnego działania w ramach grupy do spraw produkcji metali, przy czym każda osoba wykonuje swoje obowiązki, ale podporządkowuje się nadrzędnemu celowi, jakim jest efektywność całej grupy.

 • Przekazywać informacje na temat szybów

  Dokumentować i udostępniać wyniki w przejrzysty sposób; przekazywać wyniki partnerom biznesowym, audytorom, współpracującym zespołom i wewnętrznemu kierownictwu.

 • Przeprowadzać testy chemiczne na metalach

  Przeprowadzać badania i testy wszystkich rodzajów metali w celu zapewnienia wysokiej jakości i odporności chemicznej.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Zarządzać odczynnikami chemicznymi

  Zarządzać obróbką, dodawaniem i usuwaniem odczynników chemicznych wykorzystywanych do oddzielania produktów od surowców mineralnych.

Source: Sisyphus ODB