Zawód specjalista ds. edukacji ekologicznej

Specjaliści ds. edukacji ekologicznej są odpowiedzialni za propagowanie ochrony środowiska i rozwoju środowiskowego. Odwiedzają szkoły i przedsiębiorstwa, gdzie wygłaszają wykłady, przygotowują materiały edukacyjne i strony internetowe, są przewodnikami podczas spacerów na łonie przyrody, prowadzą odpowiednie szkolenia i pomagają w prowadzeniu wolontariatu i projektów w zakresie ochrony środowiska. Wiele ogrodów zatrudnia specjalistę ds. edukacji ekologicznej, który jest przewodnikiem dla wycieczek szkolnych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Ekologia

  Badanie interakcji i relacji między organizmami a środowiskiem w ich otoczeniu.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

Umiejętności

 • Monitorować interwencje w plenerze

  Monitorować, wykazywać i wyjaśniać wykorzystanie urządzeń zgodnie z wytycznymi operacyjnymi wydawanymi przez producentów.

 • Prowadzić działania animacyjne w plenerze

  Niezależnie animować grupy w plenerze, dostosowując swoją praktykę, aby utrzymać animację i motywację grupy.

 • Edukować innych w kwestiach związanych z przyrodą

  Rozmawiać z różnymi odbiorcami na temat np. informacji, pojęć, teorii i/lub działań związanych z przyrodą i jej ochroną. Przedstawiać informacje na piśmie. Informacje te mogą być prezentowane w różnych formach, np. jako tablice wystawowe, arkusze informacyjne, plakaty, tekst na stronie internetowej itp.

 • Doradzać w kwestiach ochrony przyrody

  Udzielać informacji i proponować działania w kwestiach ochrony przyrody.

 • Zarządzać zasobami plenerowymi

  Określać aspekty meteorologiczne i wiązać je z aspektami topograficznymi; stosować zasadę niezostawiania śladu.

 • Edukować społeczeństwo w zakresie dzikiej przyrody

  Kierować wypowiedzi do grup dorosłych i dzieci, aby nauczyć ich, jak korzystać z lasów, nie szkodząc im ani samemu sobie. Na zamówienie prowadzić prelekcje w szkołach lub dla konkretnych grup młodzieży. Opracowywać i realizować programy związane z ochroną przyrody.

 • Opracowywać działania edukacyjne

  Opracowywać przemówienia, działania i warsztaty w celu wspierania dostępu i zrozumienia procesów twórczości artystycznej. Może dotyczyć konkretnego wydarzenia kulturalnego i artystycznego, takiego jak przedstawienie lub wystawa, lub może być powiązane z określoną dyscypliną (teatr, taniec, rysunek, muzyka, fotografia itp.). Współpracuj z gawędziarzami, rzemieślnikami i artystami.

 • Wdrażać procedury zarządzania ryzykiem w odniesieniu do działań plenerowych

  Opracowywać i wykazywać zastosowanie odpowiedzialnych i bezpiecznych praktyk w sektorze zewnętrznym.

 • Identyfikować właściwości roślin

  Określać i klasyfikować cechy upraw. Rozpoznawać różne rodzaje cebulek według nazwy, sortymentu oraz oznakowania pola i zapasów.

 • Zarządzać wolontariuszami

  Zarządzać zadaniami wolontariuszy, rekrutacją, programami i budżetami.

 • Edukować społeczeństwo w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

  Opracowywanie i realizacja planów edukacyjnych i promocyjnych w celu edukowania społeczeństwa w zakresie wiedzy i metod zapobiegania pożarom, bezpieczeństwa pożarowego, takich jak zdolność identyfikowania zagrożeń i korzystania ze sprzętu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także zwiększanie świadomości na temat kwestii zapobiegania pożarom.

Source: Sisyphus ODB