Zawód specjalista ds. edukacji ekologicznej

Specjaliści ds. edukacji ekologicznej są odpowiedzialni za propagowanie ochrony środowiska i rozwoju środowiskowego. Odwiedzają szkoły i przedsiębiorstwa, gdzie wygłaszają wykłady, przygotowują materiały edukacyjne i strony internetowe, są przewodnikami podczas spacerów na łonie przyrody, prowadzą odpowiednie szkolenia i pomagają w prowadzeniu wolontariatu i projektów w zakresie ochrony środowiska. Wiele ogrodów zatrudnia specjalistę ds. edukacji ekologicznej, który jest przewodnikiem dla wycieczek szkolnych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Ekologia

  Badanie interakcji i relacji między organizmami a środowiskiem w ich otoczeniu.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

Umiejętności

 • Monitorować interwencje w plenerze

  Monitorować, wykazywać i wyjaśniać wykorzystanie urządzeń zgodnie z wytycznymi operacyjnymi wydawanymi przez producentów.

 • Prowadzić działania animacyjne w plenerze

  Niezależnie animować grupy w plenerze, dostosowując swoją praktykę, aby utrzymać animację i motywację grupy.

 • Edukować innych w kwestiach związanych z przyrodą

  Rozmawiać z różnymi odbiorcami na temat np. informacji, pojęć, teorii i/lub działań związanych z przyrodą i jej ochroną. Przedstawiać informacje na piśmie. Informacje te mogą być prezentowane w różnych formach, np. jako tablice wystawowe, arkusze informacyjne, plakaty, tekst na stronie internetowej itp.

 • Doradzać w kwestiach ochrony przyrody

  Udzielać informacji i proponować działania w kwestiach ochrony przyrody.

 • Zarządzać zasobami plenerowymi

  Określać aspekty meteorologiczne i wiązać je z aspektami topograficznymi; stosować zasadę niezostawiania śladu.

 • Edukować społeczeństwo w zakresie dzikiej przyrody

  Kierować wypowiedzi do grup dorosłych i dzieci, aby nauczyć ich, jak korzystać z lasów, nie szkodząc im ani samemu sobie. Na zamówienie prowadzić prelekcje w szkołach lub dla konkretnych grup młodzieży. Opracowywać i realizować programy związane z ochroną przyrody.

 • Opracowywać działania edukacyjne

  Opracowywać przemówienia, działania i warsztaty w celu wspierania dostępu i zrozumienia procesów twórczości artystycznej. Może dotyczyć konkretnego wydarzenia kulturalnego i artystycznego, takiego jak przedstawienie lub wystawa, lub może być powiązane z określoną dyscypliną (teatr, taniec, rysunek, muzyka, fotografia itp.). Współpracuj z gawędziarzami, rzemieślnikami i artystami.

 • Wdrażać procedury zarządzania ryzykiem w odniesieniu do działań plenerowych

  Opracowywać i wykazywać zastosowanie odpowiedzialnych i bezpiecznych praktyk w sektorze zewnętrznym.

 • Identyfikować właściwości roślin

  Określać i klasyfikować cechy upraw. Rozpoznawać różne rodzaje cebulek według nazwy, sortymentu oraz oznakowania pola i zapasów.

 • Zarządzać wolontariuszami

  Zarządzać zadaniami wolontariuszy, rekrutacją, programami i budżetami.

 • Edukować społeczeństwo w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

  Opracowywanie i realizacja planów edukacyjnych i promocyjnych w celu edukowania społeczeństwa w zakresie wiedzy i metod zapobiegania pożarom, bezpieczeństwa pożarowego, takich jak zdolność identyfikowania zagrożeń i korzystania ze sprzętu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także zwiększanie świadomości na temat kwestii zapobiegania pożarom.

Source: Sisyphus ODB