Zawód specjalista ds. fotowoltaiki

Specjaliści ds. fotowoltaiki udzielają porad w zakresie wykorzystania energii słonecznej do celów domowych lub przemysłowych i mają na celu promowanie wykorzystania tej energii jako alternatywnego i bardziej zrównoważonego źródła energii. Kontaktują się z potencjalnymi klientami i uczestniczą w wydarzeniach służących nawiązywaniu kontaktów, żeby zapewnić większą sprzedaż produktów dotyczących energetyki solarnej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Efektywność energetyczna

  Zakres informacji dotyczących ograniczania zużycia energii. Obejmują one obliczanie zużycia energii, zapewnianie certyfikatów i środków wsparcia, oszczędność energii poprzez zmniejszenie popytu, zachęcanie do efektywnego korzystania z paliw kopalnych oraz promowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 • Charakterystyka usług

  Charakterystyka usługi, która może obejmować uzyskiwanie informacji na temat jej stosowania, funkcji, cech, wykorzystywania i wymogów w zakresie wsparcia.

 • Właściwości produktów

  Materialne cechy produktu, takie jak jego materiały, właściwości i funkcje, jak również różne zastosowania, cechy, zastosowanie i wymogi w zakresie wsparcia.

 • Domowe systemy ogrzewania

  Nowoczesne i tradycyjne systemy grzewcze zasilane gazem, drewnem, ropą naftową, biomasą, energią słoneczną i innymi odnawialnymi źródłami energii oraz zasady oszczędzania energii.

 • Energia słoneczna

  Energia pochodząca z światła i ciepła ze słońca, która może być wykorzystywana i użytkowana jako odnawialne źródło energii z wykorzystaniem różnych technologii, takich jak fotowoltaika (PV) służąca do produkcji energii elektrycznej i energia cieplna z energii słonecznej (STE) w celu wytwarzania energii cieplnej.

 • Rynek energii elektrycznej

  Tendencje i główne czynniki napędzające rynek handlu energią elektryczną, metody i praktyki w zakresie handlu energią elektryczną oraz identyfikacja głównych zainteresowanych stron w sektorze energii elektrycznej.

 • Systemy ogrzewnictwa przemysłowego

  Systemy grzewcze zasilane gazem, drewnem, olejem, biomasą, energią słoneczną i innymi odnawialnymi źródłami energii, a także zasady oszczędzania energii, stosowane w szczególności w budynkach i obiektach przemysłowych.

Umiejętności

 • Udzielać informacji dotyczących finansowania publicznego

  Udzielanie informacji klientom w zakresie dotacji i programów finansowania przydzielonych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych na małe i duże projekty w różnych dziedzinach, takich jak promowanie energii ze źródeł odnawialnych.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Udzielać informacji na temat paneli fotowoltaicznych

  Udzielać organizacjom i osobom fizycznym poszukującym alternatywnych metod zapewnienia energii zakładom i obiektom mieszkalnym informacji na temat kosztów, korzyści i negatywnych aspektów instalacji i eksploatacji paneli fotowoltaicznych, a także kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu zakupu i instalacji systemów fotowoltaicznych.

 • Udzielać klientom informacji dotyczących opłat z tytułu zużycia energii

  Informować potencjalnych klientów detalicznego sprzedawcy energii o miesięcznych opłatach pobieranych za ich usługi dostaw energii oraz o wszelkich dodatkowych opłatach.

 • Promować świadomość środowiskową

  Obliczyć ślad węglowy procesów biznesowych i innych praktyk w celu promowania zrównoważonego rozwoju i zwiększenia świadomości na temat wpływu na środowisko.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Oceniać klientów

  Szybko tworzyć obraz osobistych okoliczności, potrzeb i preferencji klientów.

 • Promować zrównoważoną energię

  Promować korzystanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w środowisku organizacji i osób indywidualnych w celu zbudowania zrównoważonej przyszłości; zachęcać do sprzedaży urządzeń produkujących energię odnawialną, takich jak urządzenia wykorzystujące energię słoneczną.

 • Doradzać w kwestii efektywności energetycznej systemów ogrzewania

  Udzielać klientom informacji i porad na temat sposobów utrzymania efektywności energetycznej systemu ogrzewania w domach lub biurach oraz możliwych alternatywnych rozwiązań.

Source: Sisyphus ODB