Zawód specjalista ds. fotowoltaiki

Specjaliści ds. fotowoltaiki udzielają porad w zakresie wykorzystania energii słonecznej do celów domowych lub przemysłowych i mają na celu promowanie wykorzystania tej energii jako alternatywnego i bardziej zrównoważonego źródła energii. Kontaktują się z potencjalnymi klientami i uczestniczą w wydarzeniach służących nawiązywaniu kontaktów, żeby zapewnić większą sprzedaż produktów dotyczących energetyki solarnej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Efektywność energetyczna

  Zakres informacji dotyczących ograniczania zużycia energii. Obejmują one obliczanie zużycia energii, zapewnianie certyfikatów i środków wsparcia, oszczędność energii poprzez zmniejszenie popytu, zachęcanie do efektywnego korzystania z paliw kopalnych oraz promowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 • Charakterystyka usług

  Charakterystyka usługi, która może obejmować uzyskiwanie informacji na temat jej stosowania, funkcji, cech, wykorzystywania i wymogów w zakresie wsparcia.

 • Właściwości produktów

  Materialne cechy produktu, takie jak jego materiały, właściwości i funkcje, jak również różne zastosowania, cechy, zastosowanie i wymogi w zakresie wsparcia.

 • Domowe systemy ogrzewania

  Nowoczesne i tradycyjne systemy grzewcze zasilane gazem, drewnem, ropą naftową, biomasą, energią słoneczną i innymi odnawialnymi źródłami energii oraz zasady oszczędzania energii.

 • Energia słoneczna

  Energia pochodząca z światła i ciepła ze słońca, która może być wykorzystywana i użytkowana jako odnawialne źródło energii z wykorzystaniem różnych technologii, takich jak fotowoltaika (PV) służąca do produkcji energii elektrycznej i energia cieplna z energii słonecznej (STE) w celu wytwarzania energii cieplnej.

 • Rynek energii elektrycznej

  Tendencje i główne czynniki napędzające rynek handlu energią elektryczną, metody i praktyki w zakresie handlu energią elektryczną oraz identyfikacja głównych zainteresowanych stron w sektorze energii elektrycznej.

 • Systemy ogrzewnictwa przemysłowego

  Systemy grzewcze zasilane gazem, drewnem, olejem, biomasą, energią słoneczną i innymi odnawialnymi źródłami energii, a także zasady oszczędzania energii, stosowane w szczególności w budynkach i obiektach przemysłowych.

Umiejętności

 • Udzielać informacji dotyczących finansowania publicznego

  Udzielanie informacji klientom w zakresie dotacji i programów finansowania przydzielonych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych na małe i duże projekty w różnych dziedzinach, takich jak promowanie energii ze źródeł odnawialnych.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Udzielać informacji na temat paneli fotowoltaicznych

  Udzielać organizacjom i osobom fizycznym poszukującym alternatywnych metod zapewnienia energii zakładom i obiektom mieszkalnym informacji na temat kosztów, korzyści i negatywnych aspektów instalacji i eksploatacji paneli fotowoltaicznych, a także kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu zakupu i instalacji systemów fotowoltaicznych.

 • Udzielać klientom informacji dotyczących opłat z tytułu zużycia energii

  Informować potencjalnych klientów detalicznego sprzedawcy energii o miesięcznych opłatach pobieranych za ich usługi dostaw energii oraz o wszelkich dodatkowych opłatach.

 • Promować świadomość środowiskową

  Obliczyć ślad węglowy procesów biznesowych i innych praktyk w celu promowania zrównoważonego rozwoju i zwiększenia świadomości na temat wpływu na środowisko.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Oceniać klientów

  Szybko tworzyć obraz osobistych okoliczności, potrzeb i preferencji klientów.

 • Promować zrównoważoną energię

  Promować korzystanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w środowisku organizacji i osób indywidualnych w celu zbudowania zrównoważonej przyszłości; zachęcać do sprzedaży urządzeń produkujących energię odnawialną, takich jak urządzenia wykorzystujące energię słoneczną.

 • Doradzać w kwestii efektywności energetycznej systemów ogrzewania

  Udzielać klientom informacji i porad na temat sposobów utrzymania efektywności energetycznej systemu ogrzewania w domach lub biurach oraz możliwych alternatywnych rozwiązań.

Source: Sisyphus ODB