Zawód Specjalista ds. hipotek

Specjalista ds. hipotek
Credits: Shutterstock.com

Specjalista ds. kredytów hipotecznych przeprowadza rozmowy z osobami ubiegającymi się o kredyt w celu uzyskania informacji na temat ich sytuacji; ponadto pomaga w przygotowaniu wniosku kredytowego; przekazuje zebrane informacje i dokumenty do działu zajmującego się opiniowaniem wniosków. Przegląda wnioski kredytowe pod kątem ich kompletno ści, po zaakceptowaniu wniosku dokonuje transakcji pomiędzy instytucją kredytową, kredytobiorcą i sprzedającym.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania specjalista ds. hipotek

 • Weryfikuje i sprawdza poprawno ść wniosku kredytowego oraz informacje zawarte w nim i w wymaganych dokumentach.
 • Przeprowadza rozmowę z wnioskodawcą w celu uzyskania danych osobowych i finansowych; i pomaga w przygotowaniu wniosku.
 • Gromadzi i zestawia dokumenty potrzebne do udzielenia kredytu, takie jak: formularze ubezpieczeniowe, formularze kredytowe, o świadczenia podatkowe.
 • Odpowiada na pytania i doradza klientom w zakresie pożyczek i przeprowadzenia transakcji.
 • Kontaktuje się z klientami (telefonicznie, przy pomocy poczty elektronicznej lub osobi ście) informując ich o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku,
 • Zapisuje wnioski o kredyty i pożyczki, informacje na temat udzielonych pożyczek, udzielenie środków i inne związane z tym informacje używając w tym celu np.komputera.
 • Ręczenie lub przy pomocy komputera przygotowuje i uzupełnia wnioski kredytowe, o świadczenia, dokumenty prawne, listy, formularze, czeki i inne dokumenty.
 • Przedstawia klientom harmonogram udzielania i spłaty kredytu.
 • Oblicza, przegląda i poprawia błędy dotyczące kosztów spłaty, odsetek, kapitału, płatno ści używając w tym celu np. komputera lub kalkulatora.
 • Sprawdza warto ść zabezpieczenia pożyczki, takiego jak dom lub inna nieruchomo ść, np. korzystając z usług eksperta wyceny nieruchomo ści.

Powiązane zawody urzędnik

 • Bezpośredni przełożony pracowników biurowych
 • Fakturysta
 • Fakturzysta
 • Inny pracownik biurowy
 • Kierownik działu administracji
 • Młodszy księgowy
 • Młodszy urzędnik działu kadr
 • Organizator zamówień
 • Pracownik biurowy
 • Pracownik domu maklerskiego
 • Pracownik ds. kodowania danych
 • Pracownik ds. wprowadzania danych
 • Prokurent
 • Sekretarka
 • Specjalista ds. kredytów
 • Urzędnik ds. frachtu
 • Urzędnik ds. listy płac
 • Urzędnik ds. magazynowania i transportu
 • Urzędnik ds. marketingu
 • Urzędnik ds. obsługi nowych kont
 • Urzędnik ds. planowania produkcji
 • Urzędnik ds. ubezpieczeń
 • Urzędnik ds. ważenia towarów
 • Urzędnik ds. zamówień
 • Urzędnik magazynowy
 • Urzędnik pomocniczy ds. wypełniania formularzy
 • Urzędnik sprzedaży
 • Urzędnik-statystyk

Source: Sisyphus ODB