Zawód specjalista ds. jakości gier hazardowych, zakładów i loterii

Specjaliści ds. jakości gier hazardowych, zakładów i loterii projektują i planują metody testowania gier hazardowych, loterii lub zakładów. Wykonują oni testy. Gry te mogą być zarówno publiczne, jak i prywatne, a badania dotyczą zarówno gier online, jak i stacjonarnych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Teoria prawdopodobieństwa

  Dziedzina matematyki zajmująca się analizą zjawisk losowych.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Normy prawne w obszarze hazardu

  Wymogi prawne, zasady i ograniczenia w zakresie gier losowych i zakładów.

Umiejętności

 • świadczyć usługi w sposób elastyczny

  Dostosowanie podejścia w przypadku zmiany okoliczności.

 • Zgłaszać incydenty związane z grami

  Odpowiednio zgłaszać incydenty podczas gier hazardowych, zakładów i loterii.

 • Brać udział w testach gier

  Brać udział w testach technicznych i testowaniu gier na żywo, aby uzyskiwać opinie i dokonywać niezbędnych zmian.

 • Kierować się etycznym kodeksem postępowania w obszarze gier hazardowych

  Postępować zgodnie z zasadami i kodeksem etycznym stosowanym w grach hazardowych, zakładach i loterii. Mieć na uwadze rozrywkę graczy.

 • Rozwiązywać problemy związane z hazardem za pomocą środków cyfrowych

  Wykorzystywać zasoby teleinformatyczne (ICT), narzędzia i kompetencje w celu rozwiązywania problemów związanych z grami hazardowymi, zakładami, loteriami, w tym problemów związanych z działaniem gier.

 • Opracowywać plany działania służące rozwiązywaniu problemów

  Zdolność do opracowywania określonych celów i planów, ustalania priorytetów, organizowania i realizacji pracy.

Source: Sisyphus ODB