Zawód specjalista ds. kampanii politycznych

Specjaliści ds. kampanii politycznych udzielają wsparcia podczas kampanii politycznych, doradzając kandydatowi i osobom kierującym kampanią w zakresie strategii kampanii i koordynowania sztabu kampanii, a także opracowując strategie reklamowe i badawcze.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Kampanie polityczne

  Procedury związane z prowadzeniem udanej kampanii politycznej, takie jak specjalne metody badawcze, narzędzia promocyjne, kontakty ze społeczeństwem oraz inne aspekty strategiczne dotyczące organizacji i prowadzenia kampanii politycznych.

 • Techniki reklamowe

  Strategie komunikacyjne mające na celu przekonanie lub zachęcenie odbiorców, a także różne media, które są wykorzystywane do osiągnięcia tego celu.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii public relations

  Doradzać przedsiębiorstwom lub organizacjom publicznym w zakresie zarządzania public relations i strategii w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z docelowymi odbiorcami oraz właściwego przekazywania informacji.

 • Doradzać w kwestii wizerunku publicznego

  Doradzanie klientowi, na przykład politykowi, artyście lub innej osobie zajmującej się komunikacją społeczną, jak zaprezentować się w sposób, który przyniósłby największe korzyści ogółowi społeczeństwa lub docelowemu odbiorcy.

 • Opracowywać strategię medialną

  Opracowywać strategię dotyczącą rodzaju treści dostarczanych grupom docelowym oraz wybranych mediów z uwzględnieniem charakterystyki odbiorców docelowych i mediów, które będą wykorzystywane do prezentacji treści.

 • Analizować procedury wyborcze

  Analizować procedury w czasie wyborów i kampanii w celu monitorowania sposobu głosowania społeczeństwa, określania sposobów usprawnienia kampanii wyborczej dla polityków oraz przewidywania wyników wyborów.

 • Doradzać politykom w kwestii procedur wyborczych

  Doradzać politykom przed wyborami i podczas wyborów w zakresie procedur kampanii oraz publicznej prezentacji polityka i działań, które mogą korzystnie wpłynąć na wybory.

 • Pośredniczyć w kontaktach ze współpracownikami

  Kontaktowanie się ze współpracownikami w celu zapewnienia wspólnego rozumienia spraw związanych z pracą oraz porozumienia w sprawie koniecznych kompromisów, których strony mogą potrzebować. Negocjowanie kompromisu między stronami w celu zapewnienia skutecznej pracy na rzecz osiągnięcia celów.

Source: Sisyphus ODB