Zawód specjalista ds. komunikacji międzykulturowej

Specjaliści ds. komunikacji międzykulturowej specjalizują się w interakcjach społecznych między stronami wywodzącymi się z różnych kultur, doradzają organizacjom w zakresie interakcji międzynarodowych w celu optymalizacji ich wyników oraz ułatwiają współpracę i pozytywne kontakty z organizacjami i osobami wywodzącymi się z innych kultur.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy biznesowe

  Procesy stosowane przez organizację w celu poprawy wydajności, wyznaczania nowych celów i osiągania celów w opłacalny i terminowy sposób.

 • Metody konsultacji

  Techniki stosowane w celu ułatwienia jasnej i otwartej komunikacji oraz udzielania porad między osobami, społecznościami lub rządem, takie jak grupy dyskusyjne lub wywiady jeden na jednego.

Umiejętności

 • Wykorzystywać w praktyce wiedzę na temat zachowań ludzkich

  Zasady praktyczne związane z zachowaniami grup, tendencjami w społeczeństwie i wpływem dynamiki społecznej.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Analizować procesy biznesowe

  Badać wkład procesów pracy w osiąganie celów biznesowych i monitorować ich skuteczność i wydajność.

 • Wdrażać operacyjne plany biznesowe

  Wdrażać strategiczny plan biznesowy i operacyjny dla organizacji poprzez angażowanie i delegowanie na rzecz innych, monitorowanie postępów i wprowadzanie korekt po drodze. Oceniać stopień osiągnięcia celów strategicznych, wyciągać wnioski, świętować sukces i doceniać wkład ludzi.

 • Monitorować tendencje socjologiczne

  Identyfikować i badać trendy i ruchy socjologiczne w społeczeństwie.

 • Doradzać w kwestii public relations

  Doradzać przedsiębiorstwom lub organizacjom publicznym w zakresie zarządzania public relations i strategii w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z docelowymi odbiorcami oraz właściwego przekazywania informacji.

 • Utrzymywać systemy komunikacji wewnętrznej

  Utrzymywać skuteczny system komunikacji wewnętrznej między pracownikami i kierownikami działów.

 • Badać kultury

  Badać i przejmować elementy innej kultury, aby poznać jej tradycje, zasady i sposoby funkcjonowania.

 • Wdrażać plany strategiczne

  Podejmować działania w zakresie celów i procedur określonych na poziomie strategicznym, aby mobilizować zasoby i realizować ustalone strategie.

 • Wykazywać się wrażliwością na kwestie międzykulturowe

  Wykazywać się wrażliwością na różnice kulturowe poprzez podejmowanie działań ułatwiających pozytywne interakcje między organizacjami międzynarodowymi oraz między grupami lub osobami z różnych kultur, a także promowanie integracji w społeczności.

 • Korzystać z technik konsultacyjnych

  Doradzać klientom w różnych sprawach osobistych lub zawodowych.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

Source: Sisyphus ODB