Zawód specjalista ds. kosztów produkcji

Specjaliści ds. kosztów produkcji gromadzą i analizują dane w celu oszacowania środków pieniężnych, materiałów, pracy i czasu wymaganych do prowadzenia procesów produkcyjnych. Przeprowadzają analizy w celu określenia (alternatywnych) efektywnych pod względem kosztów projektów technicznych i procesów produkcyjnych. Opracowują i stosują metody i narzędzia służące planowaniu, kontrolowaniu i analizowaniu kosztów. Przeprowadzają również ilościowe i jakościowe analizy ryzyka oraz składają sprawozdania na temat zmian kosztów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

 • Zarządzanie kosztami

  Proces planowania, monitorowania i dostosowywania kosztów oraz przychodów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia efektywności kosztowej i zdolności.

Umiejętności

 • Oceniać rentowność

  Dokonywanie przeglądu i analizy informacji finansowych oraz wymogów dotyczących projektów, takich jak ocena budżetu, spodziewany obrót oraz ocena ryzyka w celu określenia korzyści i kosztów projektu. Ocena, czy umowa lub projekt zostaną zrealizowane oraz czy potencjalne zyski są warte ryzyka finansowego.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

 • Przekazywać sprawozdania dotyczące analizy kosztów i korzyści

  Przygotowywać, kompilować i przekazywać sprawozdania z podziałem kosztów na proponowane i budżetowe plany firmy. Z wyprzedzeniem analizować finansowe lub społeczne koszty i korzyści projektu lub inwestycji w danym okresie.

Source: Sisyphus ODB