Zawód specjalista ds. logistyki

Specjaliści ds. logistyki usprawniają wytwarzanie produktów, ich transport, przechowywanie i dystrybucję. Oceniają oni problemy związane z łańcuchem produkcji i dostaw w celu określenia ekonomicznie efektywnych rozwiązań. Pomagają kierownikom przedsiębiorstw w procesach decyzyjnych i programach bezpośrednich, których celem jest zapewnienie podwykonawcom, kierownikom i klientom technologii logistycznej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zielona logistyka

  Wiedza na temat logistyki ekologicznej, w ramach której podejmowane są znaczne wysiłki w celu zminimalizowania skutków ekologicznych działalności logistycznej.

 • Teoria ograniczeń

  Znajomość teorii ograniczeń (TOC) i dążenie do maksymalnej efektywności urządzeń w celu zwiększenia wydajności łańcucha dostaw i zysku przedsiębiorstw.

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  Przepływ towarów w łańcuchu dostaw, przenoszenie i składowanie surowców, materiałów roboczych oraz gotowych wyrobów z miejsca pochodzenia do punktu konsumpcji.

Umiejętności

 • Udzielać wsparcia przy opracowywaniu rocznego budżetu

  Wspierać opracowywanie rocznego budżetu przez tworzenie danych bazowych w sposób określony w operacyjnej procedurze budżetowej.

 • Analizować strategie dotyczące łańcucha dostaw

  Badać szczegóły dotyczące planowania produkcji przez organizację, oczekiwane jednostki produkcyjne, jakość, ilość, koszt, dostępny czas i wymogi w zakresie pracy. Przedstawiać sugestie w celu poprawy jakości produktów, jakości usług i zmniejszenia kosztów.

 • Rozumieć ulepszenia wprowadzone w łańcuchu dostaw w odniesieniu do wzrostu zysków

  Interpretować wpływ ulepszeń łańcucha dostaw na zyski firmy. Intensyfikować poprawę tych procesów, które usprawnią łańcuch dostaw w najbardziej efektywny sposób, generując jednocześnie największy zysk.

 • Przeprowadzać analizę systemu

  Wykonywać analizy systemowe i obliczać, w jakim stopniu zmiany mogą wpływać na wyniki.

 • Korzystać z metod przeprowadzania analizy danych logistycznych

  Odczytywać i interpretować dane dotyczące łańcucha dostaw i transportu. Przeanalizować wiarygodność i dostępność wyników za pomocą metod takich jak eksploracja danych, modelowanie danych i analiza kosztów i korzyści.

 • Współpracować z zespołami ds. zarządzania logistyką

  Komunikować się z działem zarządzania logistyką w celu optymalizacji poziomu usług; optymalizować łańcuch dostaw przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków na minimalnym poziomie.

 • Opracowywać plany na rzecz efektywności działań logistycznych

  Opracowywać i wdrażać plany w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia ilości odpadów podczas operacji logistycznych.

 • Prowadzić bazy danych dotyczące stawek frachtowych

  Opracowywać i utrzymywać bazy danych o stawkach frachtowych dla poszczególnych działów łańcucha dostaw w celu określenia i przyjęcia najbardziej efektywnych środków transportu.

 • Analizować tendencje związane z łańcuchem dostaw

  Analizować i przedstawiać prognozy trendów i zmian w łańcuchu dostaw w odniesieniu do technologii, systemów zwiększających wydajność, rodzajów transportowanych wyrobów oraz wymogów logistycznych dotyczących wysyłek, co ma umożliwić utrzymanie czołowej pozycji pod względem metod optymalizacji łańcucha dostaw.

 • Wykrywać wąskie gardła

  Identyfikować wąskie gardła w łańcuchu dostaw.

 • Pracować w sposób wydajny pod względem gospodarczym

  Wykonać procesy pracy tak efektywnie, jak to możliwe, unikając w jak największym stopniu marnowania materiałów, czasu i energii.

 • Zwiększać przepływ pracy

  Usprawniać przepływ pracy produktów, analizując i opracowując plany logistyczne, które mają wpływ na produkcję i dystrybucję.

 • Zarządzać systemami wyceny usług logistycznych

  Zarządzać systemami wyceny usług logistycznych; zapewniać, aby ceny odpowiednio odzwierciedlały koszty.

 • Rozważać kryteria gospodarcze podczas podejmowania decyzji

  Opracowywać wnioski i podejmować odpowiednie decyzje z uwzględnieniem kryteriów gospodarczych.

 • Prowadzić bazy danych dostępne dla sektora logistyki

  Utrzymywanie baz danych dostępnych dla użytkowników w podsektorze logistyki i magazynowania.

 • Korzystać z konkretnego oprogramowania do analizy danych

  Korzystać z konkretnego oprogramowania do analizy danych, w tym statystyk, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych. Określać możliwości sporządzania sprawozdań dla kadry kierowniczej, zwierzchników lub klientów.

 • Analizować sieci transportowe

  Analizować różne sieci przedsiębiorstw transportowych w celu zorganizowania najbardziej efektywnego sposobu wyznaczania środków transportu. Analizować sieci mające zapewnić najniższy koszt i największą skuteczność.

 • Dokonywać przeglądu procedur zarządzania dystrybucją

  Opracowywanie i przegląd procedur dystrybucji w celu zminimalizowania wydatków i maksymalizacji zadowolenia klientów.

Source: Sisyphus ODB