Zawód specjalista ds. materiałów wybuchowych

Specjaliści ds. materiałów wybuchowych projektują wzorce wiercenia i określają wymaganą ilość materiałów wybuchowych. Organizują i nadzorują kontrolowane wybuchy i badają przypadki niewypałów. Zarządzają magazynami materiałów wybuchowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

 • Wpływ czynników geologicznych na operacje wydobywcze

  Świadomość wpływu czynników geologicznych, takich jak uskoki i ruchy skalne, na działalność wydobywczą.

 • Chemia

  Skład, struktura i właściwości substancji oraz procesy i transformacje, którym podlegają; zastosowania różnych chemikaliów i ich wzajemne oddziaływanie, techniki produkcji, czynniki ryzyka i metody utylizacji.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Materiały wybuchowe

  Zachowanie się materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i technik strzałowych. Powiązane ryzyko i wymogi prawne.

Umiejętności

 • Badać obszar planowanej detonacji ładunków wybuchowych

  Dokładnie badać obszary detonacji ładunków wybuchowych, określić wymaganą ilość materiałów wybuchowych, zapewnić zgodność z przepisami bezpieczeństwa.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Zarządzać materiałami wybuchowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami

  Zarządzać materiałami wybuchowymi zgodnie z prawem dotyczącym materiałów wybuchowych, w tym prowadzić ewidencję zapasów i kontrolować magazyny.

 • Podejmować decyzje w kwestii ilości potrzebnych materiałów wybuchowych

  Obliczać dokładną ilość potrzebnych materiałów wybuchowych w oparciu o ilość materiału, który należy usunąć, ograniczenia budżetowe i kwestie hałasu.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Wydawać instrukcje dotyczące odwiertów

  Przygotuj otwory odwiertów i wydawać instrukcje przed wierceniem i podczas wiercenia.

 • Zgłaszać niewypały

  Zgłaszać niewypały odpowiednim podmiotom, takim jak koordynator zmiany kopalni, personel kontroli prawnej i producent materiałów wybuchowych.

 • Przekazywać informacje na temat wyniku eksplozji

  Po zbadaniu obszaru eksplozji zdać sprawozdanie, czy eksplozja zakończyła się sukcesem, czy nie. Podawać wszelkie istotne ustalenia z badania.

 • Układać sekwencje wybuchów

  Układać sekwencje w czasie/schematy wybuchów.

Source: Sisyphus ODB