Zawód specjalista ds. metalurgii chemicznej

Specjaliści ds. metalurgii chemicznej biorą udział w ekstrakcji olejów użytkowych z rud i materiałów poddawanych recyklingowi. Badają oni właściwości metalu, takie jak korozja i zmęczenie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje metalu

  Właściwości, specyfikacje, zastosowania i reakcje w zakresie różnych procesów produkcji wyrobów z różnych rodzajów metali, takich jak stal, aluminium, mosiądz, miedź i inne.

 • Procesy chemiczne

  Procesy chemiczne stosowane w produkcji, takie jak oczyszczanie, rozdzielanie, emulgacja i dyspersja.

 • Metale szlachetne

  Rodzaje metali ziem rzadkich, które występują naturalnie i mają wysoką wartość ekonomiczną.

 • Przetwórstwo metali żelaznych

  Różne metody przetwarzania żelaza i stopów zawierających żelazo, takich jak stal, stal nierdzewna i surówka.

 • Stopy metali szlachetnych

  Rodzaje materiałów składające się z dwóch lub większej liczby metali lub niemetali.

 • Technologie formowania metali

  Różnorodność technologii i technik, takich jak kucie, tłoczenie, wytłaczanie, walcowanie i inne, stosowane w procesach wytwarzania wyrobów z metalu.

 • Technologie chemiczne w produkcji metali

  Procedury i technologie chemiczne stosowane w produkcji metali nieszlachetnych.

 • Przetwórstwo metali nieżelaznych

  Różne metody przetwarzania metali nieżelaznych i stopów takich jak miedź, cynk i aluminium.

 • Przetwórstwo metali szlachetnych

  Różne metody przetwarzania metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro i platyna.

 • Wyroby z metalu i rud metalu

  Oferowane wyroby z metali i rud metali, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i przepisy.

Umiejętności

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Przeprowadzać badania próbek

  Badać i przeprowadzać testy gotowych próbek; unikać przypadkowych lub umyślnych zanieczyszczeń na etapie badania. Obsługiwać sprzęt do pobierania próbek zgodnie z parametrami konstrukcyjnymi.

 • Przygotowywać próbki do badania

  Pobierać i przygotowywać próbki do badań, sprawdzać ich reprezentatywność, unikać uprzedzeń i wszelkich możliwości przypadkowego lub umyślnego skażenia. Podawać jasną numerację, oznakowanie i zapis szczegółów próbki w celu upewnienia się, że wyniki można dokładnie dopasować do materiału oryginalnego.

 • łączyć metale

  Łączyć kawałki metalu za pomocą materiałów lutowniczych i spawalniczych.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Wykonywać pracę w ramach zespołów zajmujących się produkcją metali

  Umiejętność sprawnego działania w ramach grupy do spraw produkcji metali, przy czym każda osoba wykonuje swoje obowiązki, ale podporządkowuje się nadrzędnemu celowi, jakim jest efektywność całej grupy.

 • Oceniać odpowiedniość rodzajów metali do określonych zastosowań

  Oceniać fizyczny charakter i struktury różnych metali i stopów oraz analizować, w jaki sposób materiały zachowują się w różnych okolicznościach.

 • Przeprowadzać metalurgiczną analizę strukturalną

  Przeprowadzać szczegółową analizę badań i testowania nowych wyrobów metalowych.

 • Monitorować zgodność z normami jakości produkcji

  Monitorować normy jakości w procesie produkcyjnym i wykończeniowym.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Opracowywać nowe instalacje

  Projektować i rozwijać nowe obiekty i instalacje, wykonywać studia wykonalności.

 • Obrabiać metale

  Manipulować właściwościami, kształtem i rozmiarem metalu.

Source: Sisyphus ODB