Zawód specjalista ds. metalurgii procesowej

Specjaliści ds. metalurgii procesowej badają właściwości rud, w tym rud miedzi, niklu i żelaza oraz wydajności różnych metali i stopów. 

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wyroby z metalu i rud metalu

  Oferowane wyroby z metali i rud metali, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i przepisy.

 • Stopy metali szlachetnych

  Rodzaje materiałów składające się z dwóch lub większej liczby metali lub niemetali.

 • Przetwórstwo metali nieżelaznych

  Różne metody przetwarzania metali nieżelaznych i stopów takich jak miedź, cynk i aluminium.

 • Rodzaje procesów wytwarzania metali

  Procesy metalurgiczne związane z różnymi rodzajami metalu, takie jak odlewanie, obróbka cieplna, procesy naprawcze i inne procesy produkcji metalu.

 • Przetwórstwo metali żelaznych

  Różne metody przetwarzania żelaza i stopów zawierających żelazo, takich jak stal, stal nierdzewna i surówka.

 • Technologie formowania metali

  Różnorodność technologii i technik, takich jak kucie, tłoczenie, wytłaczanie, walcowanie i inne, stosowane w procesach wytwarzania wyrobów z metalu.

 • Rodzaje metalu

  Właściwości, specyfikacje, zastosowania i reakcje w zakresie różnych procesów produkcji wyrobów z różnych rodzajów metali, takich jak stal, aluminium, mosiądz, miedź i inne.

 • Przetwórstwo metali szlachetnych

  Różne metody przetwarzania metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro i platyna.

Umiejętności

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • łączyć metale

  Łączyć kawałki metalu za pomocą materiałów lutowniczych i spawalniczych.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Podejmować decyzje w krótkim czasie

  Starać się podejmować optymalne decyzje w krótkim czasie w organizacji.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Obrabiać metale

  Manipulować właściwościami, kształtem i rozmiarem metalu.

 • Oceniać odpowiedniość rodzajów metali do określonych zastosowań

  Oceniać fizyczny charakter i struktury różnych metali i stopów oraz analizować, w jaki sposób materiały zachowują się w różnych okolicznościach.

 • Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo w sektorze wytwórczym

  Zapewniać zdrowie i bezpieczeństwo personelu podczas procesu produkcyjnego.

 • Monitorować zgodność z normami jakości produkcji

  Monitorować normy jakości w procesie produkcyjnym i wykończeniowym.

 • Wykonywać pracę w ramach zespołów zajmujących się produkcją metali

  Umiejętność sprawnego działania w ramach grupy do spraw produkcji metali, przy czym każda osoba wykonuje swoje obowiązki, ale podporządkowuje się nadrzędnemu celowi, jakim jest efektywność całej grupy.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

Source: Sisyphus ODB