Zawód specjalista ds. obsługi posprzedażowej

Specjaliści ds. obsługi posprzedażowej oferują klientom wsparcie posprzedażowe, takie jak instalacja, konserwacja i naprawa sprzedawanych produktów. Podejmują działania naprawcze w celu zapewnienia zadowolenia klientów, rozstrzygają kwestie techniczne związane z produktem oraz sporządzają sprawozdania podsumowujące z działalności.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wiedza o produkcie

  Oferowane produkty, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Właściwości produktów

  Materialne cechy produktu, takie jak jego materiały, właściwości i funkcje, jak również różne zastosowania, cechy, zastosowanie i wymogi w zakresie wsparcia.

 • Obsługa klienta

  Procesy i zasady dotyczące klienta, użytkownika usług i usług osobistych; mogą one obejmować procedury oceny stopnia zadowolenia klienta lub użytkownika usług.

 • Konserwacja i naprawa

  Ochrona i przywracanie produktów i systemów oraz metoda i logistyka tych praktyk.

 • Zarządzanie obsługą klienta

  Podejście do zarządzania zorientowane na klienta i podstawowe zasady udanych relacji z klientami, koncentrujące się na interakcjach z klientami, takich jak wsparcie techniczne, obsługa klienta, obsługa posprzedażna i bezpośrednia komunikacja z klientem.

 • Charakterystyka usług

  Charakterystyka usługi, która może obejmować uzyskiwanie informacji na temat jej stosowania, funkcji, cech, wykorzystywania i wymogów w zakresie wsparcia.

Umiejętności

 • Wdrażać działania następcze w związku z klientami

  Wdrażać strategie, które zapewniają realizację działań posprzedażowych dotyczących zadowolenia klientów lub ich lojalności wobec produktu lub usługi.

 • Zapewniać przestrzeganie wymogów prawnych

  Zapewniać zgodność z ustalonymi i obowiązującymi normami oraz wymogami prawnymi, takimi jak specyfikacje, polityki, normy lub przepisy w odniesieniu do celu, do którego dążą organizacje.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Doradzać w kwestiach cech towarów

  Doradzać w zakresie zakupu dóbr materialnych, takich jak towary, pojazdy lub inne przedmioty, a także dostarczać klientom informacje o ich cechach i właściwościach.

 • Podejmować działania posprzedażowe

  Wykonywać działania i zapewniać doradztwo po sprzedaży, np. doradztwo w zakresie konserwacji po sprzedaży, obsługę techniczną po sprzedaży itp.

 • Wdrażać strategie sprzedaży

  Realizować plan mający na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez pozycjonowanie marki lub produktu przedsiębiorstwa i docieranie do odpowiednich odbiorców, którzy mają kupować daną markę lub dany produkt.

 • świadczyć usługi następcze na rzecz klientów

  Rejestrowanie wniosków i skarg klientów, nadzorowanie ich, rozwiązywanie problemów z nimi związanych i udzielanie odpowiedzi na zapytania oraz świadczenie usług serwisu posprzedażnego.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Kontaktować się z klientami

  Kontaktować się telefonicznie z klientami w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub powiadomienia ich o wynikach dochodzenia roszczeń lub wszelkich planowanych korektach.

 • Zapewniać zadowolenie klientów

  Spełnianie oczekiwań klientów w sposób profesjonalny, przewidywanie potrzeb i życzeń. Świadczenie klientom elastycznych usług w celu zapewnienia ich zadowolenia i lojalności.

Source: Sisyphus ODB