Zawód specjalista ds. pakowania i opakowań

Specjaliści ds. pakowania i opakowań opracowują i analizują zestawy opakowań w celu uniknięcia szkód lub utraty jakości towarów zapakowanych. Projektują oni również opakowania zgodne ze specyfikacjami produktu i oferują rozwiązania w celu rozwiązania problemów związanych z opakowaniami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Funkcje opakowań

  Funkcje i rola opakowań w nowoczesnym społeczeństwie. Struktura łańcucha dostaw opakowań oraz związek między pakowaniem a wprowadzeniem do obrotu.

 • Rodzaje materiałów opakowaniowych

  Właściwości materiałów powodujące ich przydatność do pakowania. Przekształcenie surowców w materiały opakowaniowe. Różne rodzaje użytych etykiet i materiałów, które spełniają prawidłowe kryteria składowania w zależności od towarów.

 • Procesy pakowania

  Projektowanie i opracowywanie opakowań. Dekorowanie oraz procesy drukowania wykonywane na opakowaniach. Maszyny pakujące i czynności na linii pakującej.

 • Procesy produkcji i dystrybucji

  Materiały i techniki wymagane w procesach produkcji i dystrybucji.

Umiejętności

 • Wykazywać się biegłą znajomością norm w zakresie pakowania

  Praca zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie krajowych i międzynarodowych standardów i procedur pakowania.

 • Utrzymywać relacje z klientami

  Budować trwałe i znaczące relacje z klientami, zmierzające do zapewnienia satysfakcji i lojalności poprzez udzielanie dokładnych i przyjaznych porad oraz wsparcia, dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług oraz oferowanie informacji i usług posprzedażnych.

 • Prowadzić dokumentację finansową

  Prowadzić i finalizować wszystkie dokumenty urzędowe, przedstawiające transakcje finansowe w ramach przedsiębiorstwa lub projektu.

 • Zapewniać kontrolę jakości w związku z pakowaniem

  Wdrażać i monitorować działania, tak aby cały czas spełniane były wszystkie wymogi wynikające z procedur i norm dotyczących pakowania.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Rozumieć finansową terminologię biznesową

  Rozumieć znaczenie podstawowych koncepcji i pojęć finansowych stosowanych w przedsiębiorstwach i instytucjach lub organizacjach finansowych.

 • Testować opakowanie

  Badać i mierzyć właściwości materiałów opakowaniowych.

 • Projektować opakowania

  Opracowywanie i projektowanie formy i struktury opakowania produktów.

 • Utrzymywać relacje z dostawcami

  Budować trwałe i znaczące relacje z dostawcami i usługodawcami w celu nawiązywania pozytywnej, rentownej i trwałej współpracy i negocjacji umów.

 • Przeprowadzać szczegółową ocenę zgodności z normami jakości

  Bardzo szczegółowo oceniać produkcję, jakość lub opakowanie towarów, aby zapewnić zgodność ze standardami jakości producenta.

 • Przygotowywać dokumentację techniczną

  Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

 • Przestrzegać przepisów prawa

  Zapewniać o odpowiednim poinformowaniu na temat regulacji prawnych, regulujących określoną działalność i przestrzeganiu zasad, procedur oraz przepisów.

 • Opracowywać nowe wzory opakowań

  Przedstawianie nowych pomysłów dotyczących rozmiarów, kształtu i koloru opakowania.

 • Promować opakowania ekologiczne

  Stosować bezpieczne i zdrowe zasady polityki w zakresie opakowań; zwiększać do maksimum wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu lub źródeł odnawialnych; wdrażać czyste technologie produkcji.

 • Stosować zasady zarządzania bezpieczeństwem

  Stosować i nadzorować środki i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w celu utrzymania bezpiecznego środowiska w miejscu pracy.

 • Określać innowacyjne koncepcje w dziedzinie pakowania

  Opracowywać kreatywne koncepcje dotyczące materiałów, formatów opakowań i technologii druku.

Source: Sisyphus ODB