Zawód specjalista ds. polityki fiskalnej

Specjaliści ds. polityki fiskalnej prowadzą badania, analizują i opracowują polityki w zakresie podatków i wydatków publicznych w sektorach polityki publicznej oraz wdrażają te polityki w celu udoskonalenia istniejących przepisów dotyczących sektora. Ściśle współpracują z partnerami, organizacjami zewnętrznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami i regularnie przekazują im aktualne informacje.  

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Jurysdykcja organu nadzoru finansowego

  Przepisy finansowe i procedury mające zastosowanie do określonej lokalizacji, której organy regulacyjne decydują o jej jurysdykcji.

 • Zarządzanie finansami

  Dziedzina finansów, która dotyczy analizy procesu praktycznego i narzędzi służących do wyznaczania środków finansowych. Obejmuje ona strukturę przedsiębiorstw, źródła inwestycji oraz wzrost wartości przedsiębiorstw w związku z podejmowaniem decyzji w zakresie zarządzania.

 • Prognozy finansowe

  Narzędzie wykorzystywane w ramach zarządzania finansowego kwestiami fiskalnymi w celu określenia tendencji w zakresie przychodów i szacowanych warunków finansowych.

 • Przepisy podatkowe

  Przepisy podatkowe mające zastosowanie do określonej dziedziny specjalizacji, np. podatek importowy, podatek rządowy itp.

 • Analiza finansowa

  Proces oceny możliwości finansowych, środków i statusu organizacji lub jednostki poprzez analizę sprawozdań finansowych i raportów w celu podejmowania świadomych decyzji gospodarczych lub finansowych.

 • Polityka publiczna

  Działania polityczne, plany i zamiary rządu na sesję ustawodawczą z konkretnych przyczyn.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii polityki podatkowej

  Doradzać urzędnikom państwowym w sprawie zmian dotyczących polityki i procedur podatkowych oraz wdrażania nowej polityki na szczeblu krajowym i lokalnym.

 • Monitorować wydatki publiczne

  Monitorować procedury finansowe organizacji rządowej, która zajmuje się budżetem i przydziałem oraz wydawaniem zasobów, w celu upewnienia się, że nie występują żadne błędy, ani nie zachodzi podejrzenie o niewłaściwą działalność związaną z obsługą rachunków finansowych, oraz że wydatki są zgodne z potrzebami i prognozami finansowymi.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

 • Monitorować przychody publiczne

  Sprawdzać zasoby dostępne dla krajowej lub lokalnej organizacji rządowej, takie jak dochody podatkowe, aby upewnić się, że dochody są zgodne z oczekiwaniami, że nie zostaną popełnione żadne błędy i nie będzie podejrzanych działań w zakresie zarządzania finansami rządowymi.

 • Zarządzać dofinansowaniem ze środków rządowych

  Monitorować budżet uzyskany z środków rządowych oraz zapewniać wystarczające środki na pokrycie kosztów i wydatków w ramach organizacji lub projektu.

 • Gromadzić dane finansowe

  Gromadzenie, organizowanie i łączenie danych finansowych dotyczących ich interpretacji i analizy w celu przewidywania możliwych scenariuszy oraz wyników finansowych przedsiębiorstwa lub projektu.

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Pośredniczyć w kontaktach z urzędnikami państwowymi

  Konsultować się i współpracować z urzędnikami państwowymi, zajmującymi się sprawami istotnymi dla nas lub naszej firmy.

Source: Sisyphus ODB