Zawód specjalista ds. polityki kulturalnej

Specjaliści ds. polityki kulturalnej opracowują i wdrażają polityki mające na celu rozwijanie i promowanie działań i wydarzeń kulturalnych. Zarządzają zasobami i komunikują się ze społeczeństwem i mediami, żeby pobudzać zainteresowanie programami kulturalnymi i podkreślić ich znaczenie w danej społeczności.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Projekty kulturalne

  Cel, organizacja i zarządzanie projektami kulturalnymi oraz powiązanymi działaniami w zakresie pozyskiwania funduszy.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

Umiejętności

 • Nawiązywać relacje sprzyjające współpracy

  Nawiązywać relacje między organizacjami lub osobami, które mogą odnieść korzyści z komunikowania się ze sobą, aby ułatwić trwałe pozytywne relacje współpracy między obiema stronami.

 • Dostarczać rozwiązania usprawniające pracę

  Identyfikować podstawowe przyczyny problemów i przedstawiać propozycje skutecznych i długoterminowych rozwiązań.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

 • Utrzymywać kontakty z mediami

  Przyjmować profesjonalne podejście, aby skutecznie reagować na potrzeby mediów.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

 • Pośredniczyć w kontaktach z partnerami z sektora kultury

  Ustanawiać i utrzymywać trwałe partnerstwo z organami kultury, sponsorami i innymi instytucjami kulturalnymi.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Opracowywać strategię medialną

  Opracowywać strategię dotyczącą rodzaju treści dostarczanych grupom docelowym oraz wybranych mediów z uwzględnieniem charakterystyki odbiorców docelowych i mediów, które będą wykorzystywane do prezentacji treści.

 • Budować relacje w ramach społeczności

  Nawiązywać serdeczne i długotrwałe relacje ze społecznościami lokalnymi, np. organizując specjalne programy dla przedszkoli, szkół oraz osób niepełnosprawnych i starszych, podnosząc świadomość i zyskując w zamian uznanie społeczności.

 • Opracowywać politykę w dziedzinie kultury

  Opracowywać programy mających na celu promowanie działalności kulturalnej i udziału w życiu kulturalnym w społeczności lub kraju, które to programy regulują organizację instytucji kultury, obiektów i wydarzeń kulturalnych.

Source: Sisyphus ODB