Zawód specjalista ds. polityki mieszkaniowej

Specjaliści ds. polityki mieszkaniowej badają, analizują i opracowują polityki mieszkaniowe, które zapewniają wszystkim przystępne cenowo i odpowiednie warunki mieszkaniowe. Wdrażają wspomniane polityki w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej ludności za pomocą takich środków, jak tworzenie przystępnych cenowo mieszkań, wspieranie nabywania nieruchomości oraz poprawa warunków w istniejących budynkach. Specjaliści ds. polityki mieszkaniowej ściśle współpracują z partnerami, organizacjami zewnętrznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami i regularnie przekazują im aktualne informacje.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Przepisy dotyczące lokali socjalnych

  Przepisy i ustawodawstwo dotyczące budowy, utrzymania i podziału publicznych obiektów mieszkalnych.

 • Rynek nieruchomości

  Tendencje dotyczące nabywania, zbywania lub wynajmowania nieruchomości, w tym gruntów, budynków i zasobów naturalnych objętych nieruchomością; kategorie nieruchomości mieszkalnych i nieruchomości do celów działalności gospodarczej, którymi się handluje.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii finansów publicznych

  Doradzanie organizacjom publicznym, takim jak organizacje rządowe, w zakresie ich działalności i procedur finansowych, aby zapewnić optymalną skuteczność.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Analizować przepisy

  Analizować istniejące ustawodawstwo władz krajowych lub lokalnych, aby oceniać, jakie ulepszenia można wprowadzić i jakie przepisy można zaproponować.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

Source: Sisyphus ODB