Zawód specjalista ds. polityki rolnej

Specjaliści ds. polityki rolnej analizują i określają kwestie polityki rolnej oraz opracowują plany poprawy i wdrożenia nowych polityk. Przygotowują sprawozdania i prezentacje w celu informowania i uzyskania wsparcia dla polityk ze strony urzędników rządowych i obywateli. Kontaktują się również ze specjalistami w dziedzinie rolnictwa na potrzeby badań i informacji oraz wykonują obowiązki administracyjne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Agronomia

  Badanie łączenia produkcji rolnej z ochroną i regeneracją środowiska naturalnego. Obejmuje zasady i metody krytycznej selekcji i odpowiednie metody stosowania w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Zasady ekologiczne

  Zrozumienie, w jaki sposób funkcjonuje ekosystem i jego związek z planowaniem i projektowaniem środowiska.

 • Przepisy o ochronie środowiska w rolnictwie i leśnictwie

  Znajomość prawodawstwa, polityk i zasad w zakresie środowiska odnoszących się do rolnictwa i leśnictwa. Świadomość wpływu lokalnych procedur i praktyk rolniczych na środowisko. Środki mające na celu dostosowanie produkcji do nowych przepisów i polityk dotyczących środowiska.

 • Przepisy dotyczące rolnictwa

  Prawodawstwo regionalne, krajowe i europejskie uchwalone w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa, dotyczące różnych kwestii, takich jak jakość produktów, ochrona środowiska i handel.

Umiejętności

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Promować politykę w dziedzinie rolnictwa

  Promować włączenie programów rolniczych na poziomie lokalnym i krajowym, aby uzyskać poparcie dla rozwoju rolnictwa i świadomość na temat zrównoważonego rozwoju.

 • Opracowywać politykę w dziedzinie rolnictwa

  Opracowywanie programów rozwoju nowych technologii i metod w rolnictwie, a także rozwój i wdrażanie poprawy zrównoważenia i świadomości ekologicznej w rolnictwie.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

Source: Sisyphus ODB