Zawód specjalista ds. polityki rozwoju regionalnego

Specjaliści ds. polityki rozwoju regionalnego badają, analizują i opracowują polityki rozwoju regionalnego. Wdrażają polityki mające na celu zmniejszenie dysproporcji regionalnych poprzez wspieranie działalności gospodarczej w danym regionie oraz zmiany strukturalne, takie jak wspieranie wielopoziomowego sprawowania władzy, rozwój obszarów wiejskich i poprawa infrastruktury. Ściśle współpracują z partnerami, organizacjami zewnętrznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami i regularnie przekazują im aktualne informacje.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityka publiczna

  Działania polityczne, plany i zamiary rządu na sesję ustawodawczą z konkretnych przyczyn.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

Umiejętności

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

 • Doradzać w kwestii rozwoju gospodarczego

  Doradzać organizacjom i instytucjom w sprawie czynników i kroków, które mogłyby podjąć w celu promowania i zapewniania stabilności ekonomicznej i wzrostu.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB