Zawód specjalista ds. polityki społecznej

Specjaliści ds. polityki społecznej prowadzą badania, analizują i opracowują polityki społeczne oraz wdrażają te polityki i usługi w celu poprawy sytuacji osób w niekorzystnej sytuacji, takich jak dzieci i osoby starsze. Pracują w administracji usług społecznych, są w kontakcie z organizacjami i innymi zainteresowanymi stronami i regularnie przekazują im aktualne informacje.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wpływ kontekstów społecznych na zdrowie

  Kontekst społeczny i kulturowy zachowań osób oraz wpływ na ich zdrowie w kontekście społecznym i kulturowym.

 • Rządowe programy zabezpieczenia społecznego

  Różne obszary zabezpieczenia społecznego zapewniane przez rząd, różne prawa przysługujące obywatelom, dostępne świadczenia, przepisy regulujące kwestię zabezpieczenia społecznego oraz różne sytuacje, w których mają one zastosowanie.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii procesów związanych z usługami społecznymi

  Doradzać organizacjom pożytku społecznego w zakresie opracowywania i wdrażania planów świadczenia usług społecznych, określania celów oraz zarządzania zasobami i infrastrukturą.

 • Prowadzić negocjacje z zainteresowanymi stronami w obszarze usług społecznych

  Prowadzić negocjacje z instytucjami rządowymi, innymi pracownikami społecznymi, członkami rodziny i opiekunami, pracodawcami i właścicielami nieruchomości w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku dla klienta.

 • Stosować techniki rozwiązywania problemów przy świadczeniu usług społecznych

  Systematycznie stosować proces rozwiązywania problemów krok po kroku w świadczeniu usług społecznych.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Opracowywać programy zabezpieczenia społecznego

  Opracowywać programy i polityki mające na celu ochronę obywateli i przyznanie im praw w celu ich wspierania, takich jak zapewnianie zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń rodzinnych, a także zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu pomocy udzielonej przez rząd.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Stosować normy jakości przy świadczeniu usług społecznych

  Stosować normy jakości usług socjalnych, przestrzegając wartości i zasad pracy socjalnej.

 • Oceniać wpływ programu prac społecznych

  Zbierać dane, aby umożliwić ocenę wpływu programu na społeczność.

Source: Sisyphus ODB