Zawód specjalista ds. polityki sportu i rekreacji

Specjaliści ds. polityki sportu i rekreacji prowadzą badania, analizują i opracowują polityki w sektorze sportu i rekreacji oraz wdrażają te polityki w celu poprawy systemu sportu i rekreacji oraz poprawy stanu zdrowia ludności. Dążą do upowszechnienia uprawiania sportu, wspierania sportowców, poprawy wyników sportowców w zawodach krajowych i międzynarodowych, poprawy integracji społecznej i rozwoju społeczności. Ściśle współpracują z partnerami, organizacjami zewnętrznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami i regularnie przekazują im aktualne informacje.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

 • Promować działania rekreacyjne

  Promowanie wdrażania programów rekreacyjnych w danej społeczności, jak również usług rekreacyjnych świadczonych przez organizację lub instytucję.

 • Opracowywać programy rekreacyjne

  Opracowywać plany i polityki mające na celu zapewnienie oczekiwanych zajęć rekreacyjnych grupie docelowej lub społeczności.

 • Promować aktywność sportową w kontekście zdrowia publicznego

  Promować aktywność sportową w kontekście zdrowia publicznego w celu promowania ogólnego zdrowia i dobrostanu, zmniejszania czynników ryzyka choroby i zapobiegania chorobom przewlekłym i osobom niepełnosprawnym.

 • Opracowywać programy w dziedzinie sportu

  Opracowywać plany i zasady polityki na rzecz włączenia działalności sportowej i organizacji sportowych w funkcjonowanie społeczności oraz rozwijania zajęć sportowych dla konkretnych grup docelowych.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Analizować potrzeby społeczności

  Określać konkretne problemy społeczne w danej społeczności i reagować na nie, określać zakres problemu oraz określać poziom zasobów potrzebnych do jego rozwiązania oraz identyfikować istniejące zasoby i zasoby wspólnotowe, które są dostępne w celu rozwiązania tego problemu.

Source: Sisyphus ODB