Zawód specjalista ds. polityki zagranicznej

Specjaliści ds. polityki zagranicznej analizują polityki i działania w zakresie spraw zagranicznych oraz sporządzają sprawozdania przedstawiające te analizy w jasny i zrozumiały sposób. Kontaktują się ze stronami, które korzystają z ich ustaleń i pełnią rolę doradców przy opracowywaniu lub wdrażaniu polityki zagranicznej lub składaniu sprawozdań w tym zakresie. Specjaliści ds. polityki zagranicznej mogą również wykonywać obowiązki administracyjne w departamencie, takie jak pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących paszportów i wiz. Wspierają przyjazną, otwartą komunikację między rządami i instytucjami różnych krajów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Kształtowanie polityki w obszarze spraw zagranicznych

  Procesy rozwoju polityki w zakresie spraw zagranicznych, takie jak odpowiednie metody badawcze, odpowiednie prawodawstwo i operacje dotyczące spraw zagranicznych.

 • Sprawy zagraniczne

  Działalność wydziału spraw zagranicznych w rządzie lub organizacji publicznej oraz jej regulacje.

 • Prawo międzynarodowe

  Wiążące reguły i regulacje obowiązujące w stosunkach między państwami i narodami oraz systemy prawne dotyczące krajów, a nie obywateli prywatnych.

Umiejętności

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Doradzać w kwestii polityki zagranicznej

  Doradzanie rządom i innym organizacjom publicznym w opracowywaniu i wdrażaniu polityki zagranicznej.

 • Zarządzać systemami administracyjnymi

  Zapewniać, aby systemy administracyjne, procesy i bazy danych były efektywne i dobrze zarządzane oraz stanowiły solidną podstawę dla pracy z urzędnikiem/personelem/pracownikiem administracyjnym.

 • Oceniać czynniki ryzyka

  Określać wpływ ekonomicznych, politycznych i kulturowych czynników ryzyka oraz dodatkowych kwestii.

 • Doradzać w kwestii public relations

  Doradzać przedsiębiorstwom lub organizacjom publicznym w zakresie zarządzania public relations i strategii w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z docelowymi odbiorcami oraz właściwego przekazywania informacji.

 • Analizować problemy i możliwości

  Identyfikować i przewidywać problemy, aby wybrać kierunek działania, znaleźć odpowiednie rozwiązania, a nawet zidentyfikować możliwości dalszego rozwoju.

 • Analizować politykę zagraniczną

  Analizować istniejące zasady postępowania w sprawach zagranicznych w rządzie lub organizacji publicznej, aby je oceniać i szukać ulepszeń.

Source: Sisyphus ODB