Zawód specjalista ds. prawnych

Specjaliści ds. prawnych prowadzą badania, analizują i opracowują polityki w zakresie sektora prawnego oraz wdrażają te polityki w celu udoskonalenia istniejących przepisów dotyczących sektora. Ściśle współpracują z partnerami, organizacjami zewnętrznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami i regularnie przekazują im aktualne informacje.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Analizy prawne

  Metody i procedury badań w kwestiach prawnych, takich jak przepisy, a także różne podejścia do analiz i gromadzenia źródeł oraz wiedza na temat dostosowania metodologii badań do konkretnego przypadku w celu uzyskania wymaganych informacji.

 • Zarządzanie postępowaniami sądowymi

  Procedury związane z postępowaniami sądowymi od ich otwarcia do zamknięcia, takie jak dokumentacja, która musi zostać przygotowana i rozpatrzona, osoby zaangażowane w różne etapy postępowania oraz wymogi, które muszą zostać spełnione, zanim postępowanie będzie mogło zostać zamknięte.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Studia prawnicze

  Studiowanie prawa; sytuacje i przyczyny, które wywołują reakcje ze strony instytucji w formie przepisów ustawowych i wykonawczych. Niektóre dziedziny prawa to prawo cywilne, biznesowe, karne i prawo własności.

Umiejętności

 • Sporządzać dokumenty prawne

  Sporządzać i zbierać dokumenty prawne dotyczące konkretnego przypadku w celu umożliwienia dochodzenia lub przeprowadzenia rozprawy sądowej, w sposób zgodny z przepisami prawnymi i zapewniający prawidłową ewidencję.

 • Badać dowody prawne

  Analizować dowody, takie jak dowody w sprawach karnych, dokumentację prawną dotyczącą sprawy lub inną dokumentację, którą można uznać za dowód, w celu uzyskania wyraźnego obrazu sprawy i dojść do rozwiązania.

 • Doradzać w kwestii decyzji prawnych

  Doradzanie sędziom lub innym urzędnikom na stanowiskach wymagających podejmowania decyzji prawnych w zakresie podejmowania decyzji, które będą właściwe, zgodne z prawem i względami moralnymi lub najkorzystniejsze dla klienta doradcy, w konkretnym przypadku.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Udzielać porad prawnych

  Udzielanie porad klientom w celu zapewnienia, by ich działania były zgodne z prawem, a także w sposób najbardziej korzystny dla ich sytuacji i konkretnego przypadku, takich jak udzielanie informacji, dokumentacji lub porad na temat przebiegu działań wobec klientów, jeżeli chcą oni podjąć działania prawne lub takie działania są przeciwko nim podjęte.

Source: Sisyphus ODB