Zawód specjalista ds. rekrutacji pracowników

Specjaliści ds. rekrutacji pracowników zapewniają pracodawcom odpowiednich kandydatów w zależności od konkretnego poszukiwanego profilu zawodowego. Przeprowadzają testy i rozmowy z osobami ubiegającymi się o pracę, sporządzają listę wybranych kandydatów dla pracodawców i dobierają kandydatów do danej pracy. Specjaliści ds. rekrutacji pracowników utrzymują stosunki z pracodawcami w celu oferowania swoich usług w perspektywie bardziej długoterminowej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Funkcja w organizacji związana z rekrutacją pracowników i optymalizacją ich wydajności.

 • Przepisy prawne dotyczące zatrudnienia

  Prawo pośredniczące w relacjach między pracownikami a pracodawcami. Dotyczy on praw pracowników w pracy, które mają znaczenie wiążące dla umowy o pracę.

 • Oferty pracy

  Możliwości zatrudnienia dostępne na rynku pracy, w zależności od danej dziedziny gospodarki.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

Umiejętności

 • świadczyć usługi rekrutacyjne

  Przyciągać, odsiewać, wybierać i zaciągać na pokład osoby nadające się do pracy.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Sporządzać profile poszczególnych osób

  Tworzenie profilu osób poprzez określenie cech, osobowości, umiejętności i motywacji danej osoby, często poprzez wykorzystanie informacji uzyskanych z wywiadu lub kwestionariusza.

 • Ustalać harmonogram spotkań

  Ustalać i planować spotkania zawodowe lub spotkania z klientami lub przełożonymi.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

 • Przygotowywać inne osoby do rozmowy o pracę

  Przygotowywać kogoś do rozmowy kwalifikacyjnej, doradzając w zakresie komunikacji, mowy ciała i wyglądu, przerabiając często zadawane pytania oraz identyfikując mocne i słabe strony osobiste i zawodowe.

 • Rekrutować pracowników

  Zatrudniać nowych pracowników, określając ich zakres obowiązków, reklamując się, przeprowadzając wywiady i wybierając pracowników zgodnie z polityką i przepisami firmy.

 • Przeprowadzać wywiady

  Przeprowadzać wywiady z ludźmi w różnych okolicznościach.

 • Dbać o prywatność usługobiorców

  Szanować i chronić godność i prywatność klienta, chroniąc jego informacje poufne i jasno wyjaśniając zasady dotyczące poufności klientowi i innym zaangażowanym stronom.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Dokumentować wywiady

  Rejestrowanie, zapis i wychwytywanie odpowiedzi oraz informacji zebranych w trakcie wywiadów w celu przetworzenia i analizy z wykorzystaniem stenogramu lub sprzętu technicznego.

 • Utrzymywać relacje z klientami

  Budować trwałe i znaczące relacje z klientami, zmierzające do zapewnienia satysfakcji i lojalności poprzez udzielanie dokładnych i przyjaznych porad oraz wsparcia, dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług oraz oferowanie informacji i usług posprzedażnych.

 • Porozumiewać się przez telefon

  Kontaktowanie się przez telefon poprzez wykonywanie i odbieranie połączeń w sposób terminowy, profesjonalny i uprzejmy.

Source: Sisyphus ODB