Zawód specjalista ds. rozpatrywania wniosków o dotacje

Specjaliści ds. rozpatrywania wniosków o dotacje działają zawodowo w zakresie administrowania funduszami dotacyjnymi i zarządzania nimi. Rozpatrują wnioski o dotacje od osób fizycznych, organizacji charytatywnych, grup społecznych lub uniwersyteckich wydziałów badawczych i podejmują decyzję, czy przyznać finansowanie udzielone przez fundusze powiernicze, instytucje rządowe i organy publiczne, czy też nie. Jednakże czasem mogą oni skierować wniosek o dotację do wyższej rangi urzędnika lub komitetu.  

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zarządzanie finansami

  Dziedzina finansów, która dotyczy analizy procesu praktycznego i narzędzi służących do wyznaczania środków finansowych. Obejmuje ona strukturę przedsiębiorstw, źródła inwestycji oraz wzrost wartości przedsiębiorstw w związku z podejmowaniem decyzji w zakresie zarządzania.

Umiejętności

 • Kierować działaniami pracowników

  Kierować zespołem i zarządzać nim w celu informowania o różnorodnych zasadach i przepisach dotyczących dotacji.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Przyznawać koncesje

  Przyznawać prawa, grunty lub mienie podmiotom prywatnym od podmiotów rządowych, zgodnie z przepisami, oraz zapewniać archiwizację i przetwarzanie niezbędnej dokumentacji.

 • Sporządzać sprawozdania dotyczące dotacji

  Informować dawcę i odbiorcę dotacji dokładnie i na czas o nowych wydarzeniach.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Sprawdzać wnioski o przyznanie dotacji

  Sprawdzanie wniosków o dotacje od osób fizycznych, organizacji charytatywnych, grup społecznych lub uniwersyteckich wydziałów badawczych w celu upewnienia się, że spełniają one kryteria finansowania.

 • Wyszukiwać dotacje

  Wyszukiwać możliwe dotacje na organizację, konsultując się z fundacją lub agencją oferującą finansowanie.

 • Przekazywać informacje osobie ubiegającej się o dotację

  Informować wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, takich jak osoby fizyczne, organizacje charytatywne, grupy społeczności lub działy badawcze uczelni wyższych, o postępach w rozpatrywaniu wniosków o dotacje.

 • Udzielać wsparcia beneficjentowi dotacji

  Informować beneficjenta dotacji o sposobie składania wniosków o dotacje.

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

Source: Sisyphus ODB