Zawód specjalista ds. rozwoju biznesu

Specjaliści ds. rozwoju biznesu dążą do zwiększenia udziału firmy w rynku. Przeprowadzają analizy strategiczne podstawowych korzyści zapewnianych przez produkty lub usługi firmy, współpracują przy opracowywaniu kampanii marketingowych służących generowaniu zainteresowania i wspierają działania sprzedażowe.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Planowanie strategiczne

  Elementy definiujące podstawy i kluczowe elementy organizacji, takie jak jej misja, wizja, wartości i cele.

 • Analiza rynku

  Badania i analiza rynku oraz jej określone metody badawcze.

 • Analiza biznesowa

  Dziedzina badań, która odnosi się do identyfikacji potrzeb i problemów biznesowych oraz określenia rozwiązań, które osłabiają lub uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Analiza biznesowa obejmuje rozwiązania informatyczne, wyzwania rynkowe, rozwój polityki i kwestie strategiczne.

 • Techniki zarządzania marką

  Metody i systemy stosowane w badaniu i ustalaniu tożsamości marki do celów marketingowych.

 • Zasady marketingu

  Zasady zarządzania relacjami między konsumentami a produktami oraz usługami w celu zwiększenia sprzedaży i poprawy technik reklamowych.

 • Analiza finansowa

  Proces oceny możliwości finansowych, środków i statusu organizacji lub jednostki poprzez analizę sprawozdań finansowych i raportów w celu podejmowania świadomych decyzji gospodarczych lub finansowych.

 • Strategie sprzedażowe

  Zasady dotyczące zachowania klientów i rynków docelowych mające na celu promocję i sprzedaż produktu lub usługi.

Umiejętności

 • Analizować poziomy sprzedaży produktów

  Gromadzić i analizować poziomy sprzedaży produktów i usług w celu wykorzystania uzyskanych informacji do określania ilości, które mają być wytwarzane w kolejnych partiach, informacje zwrotne od klientów, tendencje cenowe oraz skuteczność metod sprzedaży.

 • Wykazywać się zmysłem biznesowym

  Podejmować odpowiednie działania w środowisku biznesowym w celu zmaksymalizowania możliwych wyników w każdej sytuacji.

 • Zarządzać księgami rachunkowymi

  Zarządzanie rachunkami i działalnością finansową organizacji, nadzorowanie prawidłowości wszystkich dokumentów, informacji i obliczeń oraz podejmowanie właściwych decyzji.

 • Zwiększać obecność sklepu w regionie

  Identyfikować i opracowywać strategie rozszerzenia zasięgu regionalnego firmy.

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • Współpracować przy opracowywaniu strategii marketingowych

  Współpracować z grupą specjalistów w celu opracowania strategii marketingowych, analizując rynek i wykonalność finansową i uwzględniając cele przedsiębiorstwa.

 • Identyfikować nowe możliwości biznesowe

  Pozyskiwać potencjalnych klientów lub produkty w celu wygenerowania dodatkowej sprzedaży i zapewnienia wzrostu.

 • Przeprowadzać analizę sprzedaży

  Analizować raporty sprzedaży, aby zobaczyć, jakie towary i usługi sprzedawały się dobrze, a jakie nie.

Source: Sisyphus ODB