Zawód specjalista ds. rozwoju społeczności lokalnej

Specjaliści ds. rozwoju społeczności lokalnej opracowują plany poprawy jakości życia w społecznościach lokalnych. Badają i oceniają problemy i potrzeby społeczności, zarządzają zasobami oraz opracowują strategie wdrażania. Komunikują się ze społecznością w celach badania i informowania o planach rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Zasady budżetowe

  Zasady szacowania i opracowywania prognoz dotyczących działalności gospodarczej, regularne sporządzanie budżetu i sprawozdań.

Umiejętności

 • Analizować potrzeby społeczności

  Określać konkretne problemy społeczne w danej społeczności i reagować na nie, określać zakres problemu oraz określać poziom zasobów potrzebnych do jego rozwiązania oraz identyfikować istniejące zasoby i zasoby wspólnotowe, które są dostępne w celu rozwiązania tego problemu.

 • Dostarczać rozwiązania usprawniające pracę

  Identyfikować podstawowe przyczyny problemów i przedstawiać propozycje skutecznych i długoterminowych rozwiązań.

 • Współpracować z członkami społeczności

  Ustanawiać projekty społeczne mające na celu rozwój społeczności i aktywne uczestnictwo obywateli.

 • Zapewniać przejrzystość informacji

  Zapewniać, że wymagane informacje są przekazywane w sposób jasny i kompletny, który nie ukrywa wyraźnie informacji przed opinią publiczną lub proszącymi podmiotami.

 • Zajmować się planowaniem zasobów

  Szacować oczekiwany wkładu w postaci czasu, zasobów ludzkich i finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów projektu.

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

 • Przeprowadzać badania strategiczne

  Zbadać długoterminowe możliwości ulepszeń i zaplanować kroki do ich osiągnięcia.

 • Budować relacje w ramach społeczności

  Nawiązywać serdeczne i długotrwałe relacje ze społecznościami lokalnymi, np. organizując specjalne programy dla przedszkoli, szkół oraz osób niepełnosprawnych i starszych, podnosząc świadomość i zyskując w zamian uznanie społeczności.

 • Prowadzić prezentacje publiczne

  Wypowiadać się publicznie i wchodzić w interakcje z obecnymi. Przygotowywać komunikaty, plany, wykresy i inne informacje w celu wsparcia prezentacji.

Source: Sisyphus ODB