Zawód specjalista ds. stosunków międzynarodowych

Specjaliści ds. stosunków międzynarodowych dbają o rozwój współpracy między międzynarodowymi organizacjami publicznymi a rządami. Ułatwiają komunikację między własną organizacją a organizacjami zagranicznymi oraz opracowują strategie współpracy, promując relację współpracy korzystną dla obu stron.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Reprezentowanie rządu

  Metody i procedury przedstawicielstwa prawnego i publicznego rządu w trakcie postępowania sądowego lub w celach komunikacyjnych, a także szczególne aspekty reprezentowanych organów rządowych w celu zapewnienia prawidłowej reprezentacji.

Umiejętności

 • Nawiązywać relacje sprzyjające współpracy

  Nawiązywać relacje między organizacjami lub osobami, które mogą odnieść korzyści z komunikowania się ze sobą, aby ułatwić trwałe pozytywne relacje współpracy między obiema stronami.

 • Brać udział w spotkaniach

  Brać udział w komisjach, konwencjach i posiedzeniach w celu monitorowania strategii, zawierania umów dwustronnych lub wielostronnych oraz ułatwiania egzekwowania takich umów.

 • Wykazywać się wrażliwością na kwestie międzykulturowe

  Wykazywać się wrażliwością na różnice kulturowe poprzez podejmowanie działań ułatwiających pozytywne interakcje między organizacjami międzynarodowymi oraz między grupami lub osobami z różnych kultur, a także promowanie integracji w społeczności.

 • Orientować się w bieżącej sytuacji politycznej

  Czytać, wyszukiwać i analizować informacje o sytuacji politycznej regionu, traktując je jako źródło informacji do różnych celów, takich jak informowanie, podejmowanie decyzji, zarządzanie oraz inwestycje.

 • Realizować politykę public relations

  Realizować politykę public relations (PR) poprzez zarządzanie rozprzestrzenianiem się informacji między osobą fizyczną lub organizacją a społeczeństwem.

 • Budować stosunki międzynarodowe

  Budowanie pozytywnej dynamiki komunikacji z organizacjami z różnych krajów w celu nawiązania współpracy i optymalizacji wymiany informacji.

 • Reprezentować organizację

  Działać w roli przedstawiciela instytucji, przedsiębiorstwa lub organizacji w kontaktach ze światem zewnętrznym.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Opracowywać strategie współpracy międzynarodowej

  Opracowywać plany zapewniające współpracę między międzynarodowymi organizacjami publicznymi, takie jak badanie różnych organizacji międzynarodowych i ich celów oraz ocena ewentualnego dostosowania się do przepisów z innymi organizacjami.

Source: Sisyphus ODB