Zawód specjalista ds. systemów alarmowych

Specjaliści ds. systemów alarmowych reagują na sygnały alarmu przeciwwłamaniowego i badają zakłócenia zidentyfikowane przez system alarmowy u klientów. Monitorują alarmy bezpieczeństwa i inne urządzenia monitorujące oraz kontaktują się z policją w przypadku bezprawnego wkroczenia na teren prywatny klienta.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Mechanizmy ryglujące

  Typy i właściwości urządzeń blokujących oraz podstawowe rodzaje, np. bębnowe, z tarczą obrotową lub sworzniem obrotowym.

 • Bezpieczeństwo w budynkach komercyjnych

  Procedury, charakterystyka, zadania i zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa w obszarach i instytucjach komercyjnych, takich jak banki, centra handlowe, punkty turystyczne, hotele i restauracje.

 • Bezpieczeństwo w budynkach przemysłowych

  Procedury bezpieczeństwa, cechy, zadania i zagrożenia w obszarach przemysłowych, takich jak fabryki, porty, magazyny i kopalnie.

 • Metody sprawowania nadzoru

  Metody nadzoru stosowane przy gromadzeniu informacji i wywiadu w celach prowadzenia śledztwa.

 • Sprzęt elektroniczny wykorzystywany do kontroli dostępu do budynków

  Rodzaje, charakterystyka i metody użytkowania sprzętu elektronicznego stosowanego do uzyskiwania dostępu do obiektów, takich jak panele sterowania kontrolujące dostęp za pomocą kart, czytniki kart lub czytniki podczerwieni.

Umiejętności

 • Reagować na przypadki uruchomienia antywłamaniowych systemów alarmowych

  Monitorować sygnały otrzymywane z antywłamaniowego systemu alarmowego i szybko reagować w celu badania incydentów.

 • Analizować i rozumieć specyfikacje techniczne

  Czytać i rozumieć specyfikacje techniczne opisujące charakterystykę i tryb działania produktu, komponentu oraz maszyny, zwykle dostarczone przez producenta.

 • Stosować zasady zarządzania bezpieczeństwem

  Stosować i nadzorować środki i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w celu utrzymania bezpiecznego środowiska w miejscu pracy.

 • Obsługiwać urządzenia radiowe

  Konfiguracja i obsługa urządzeń radiowych i akcesoriów, takich jak konsole nadawcze, wzmacniacze i mikrofony. Rozumienie podstaw języka radiooperatora i, w razie konieczności, zapewnianie instrukcji prawidłowej obsługi sprzętu radiowego.

 • Zarządzać systemem alarmowym

  Konfigurować i konserwować system służący do wykrywania włamań i nieautoryzowanych wejść do placówki.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami bezpieczeństwa

  Szybkie reagowanie na incydenty i naruszenia bezpieczeństwa poprzez zwracanie się do policji o kontakt z innymi odpowiednimi stronami zaangażowanymi w potencjalne ściganie sprawcy.

 • Monitorować stan urządzeń nadzoru

  Monitorować eksploatację urządzeń wykorzystywanych w ramach nadzoru i gromadzenia danych wywiadowczych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i gromadzenia wykrywanych informacji.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

Source: Sisyphus ODB