Zawód specjalista ds. zakupu mediów

Specjaliści ds. zakupu mediów kupują, w imieniu swoich klientów, przestrzeń reklamową w mediach drukowanych, radiu, telewizji i internecie. Analizują skuteczność i odpowiedniość poszczególnych kanałów w zależności od towaru lub usługi, doradzając przy podejmowaniu decyzji. Próbują wynegocjować najkorzystniejszą cenę bez uszczerbku dla jakości reklam. Wspierają opracowywanie i realizację planów komunikacji w zakresie marketingu i reklamy za pośrednictwem najodpowiedniejszych środków przekazu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje środków przekazu

  Środki masowego przekazu, takie jak telewizja, czasopisma i radio, które docierają i mają wpływ na większość społeczeństwa.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Planowanie medialne

  Proces doboru najlepszych mediów do osiągnięcia celów strategii marketingowej i reklamowej w celu promocji produktu lub usługi klienta. Proces ten obejmuje badania dotyczące docelowych odbiorców, częstotliwości występowania reklam, budżetu i platform medialnych.

Umiejętności

 • Negocjować warunki z dostawcami

  Wybierać dostawców i współpracować z nimi w celu negocjowania jakości dostaw i najlepszej ceny.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Wykupywać przestrzeń reklamową

  Analizować różne punkty reklamowe, aby kupić najbardziej odpowiednią przestrzeń reklamową dla produktu lub usługi, taką jak gazety, plakaty i reklamy. Negocjować warunki, ceny i monitorować realizację zakupionej umowy.

 • Spełniać oczekiwania odbiorców docelowych

  Badać potrzeby i oczekiwania odbiorców docelowych, aby upewnić się, że temat programu spełnia oba te elementy.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Analizować poziomy sprzedaży produktów

  Gromadzić i analizować poziomy sprzedaży produktów i usług w celu wykorzystania uzyskanych informacji do określania ilości, które mają być wytwarzane w kolejnych partiach, informacje zwrotne od klientów, tendencje cenowe oraz skuteczność metod sprzedaży.

 • Przedstawiać argumenty w przekonujący sposób

  Przedstawiać argumenty podczas negocjacji bądź debaty lub w formie pisemnej w przekonujący sposób, aby uzyskać jak największe poparcie dla sprawy, którą reprezentuje mówca lub autor.

 • Zarządzać zamówieniami

  Negocjować warunki, koszty i inne specyfikacje umowy, upewniając się, że są one zgodne z wymogami prawnymi i są prawnie wykonalne. Nadzorować wykonanie umowy, uzgadniając i dokumentując wszelkie zmiany.

Source: Sisyphus ODB