Zawód specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

Specjaliści organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia doradzają organizacjom opieki zdrowotnej w sprawie opracowywania planów poprawy opieki nad pacjentami i bezpieczeństwa pacjentów. Analizują polityki ochrony zdrowia i określają problemy, a także wspierają opracowywanie strategii poprawy.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zdrowie publiczne

  Zasady zdrowia i chorób dotykających populację, w tym środki promocji zdrowia i profilaktyki oraz opieki społecznej i podstawowej.

 • Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej

  Prawa i obowiązki pacjentów związane ze służbą zdrowia oraz ewentualne reperkusje i oskarżenia w sprawach związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami w leczeniu.

 • System opieki zdrowotnej

  Struktura i funkcjonowanie usług opieki zdrowotnej.

 • Zarządzanie personelem medycznym

  Zadania w zakresie zarządzania i obowiązki związane z opieką zdrowotną.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

Umiejętności

 • Doradzać decydentom w kwestii opieki zdrowotnej

  Przedstawiać badania decydentom politycznym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie opieki zdrowotnej oraz dydaktykom w celu poprawy stanu zdrowia publicznego.

 • Realizować strategię w ramach praktyk w zakresie opieki zdrowotnej

  Ustalać, w jaki sposób polityka powinna być interpretowana i wdrażana w ramach praktyki, wdrażać polityki lokalne i krajowe, jak również własne praktyki oraz proponować zmiany i ulepszenia w zakresie świadczenia usług.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Oceniać świadczenia zdrowotne w ramach społeczności

  Oceniać skuteczności i efektywności usług zdrowotnych dla społeczności z myślą o poprawie tej sytuacji.

 • Analizować potrzeby społeczności

  Określać konkretne problemy społeczne w danej społeczności i reagować na nie, określać zakres problemu oraz określać poziom zasobów potrzebnych do jego rozwiązania oraz identyfikować istniejące zasoby i zasoby wspólnotowe, które są dostępne w celu rozwiązania tego problemu.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Wnosić wkład w kampanie na rzecz zdrowia publicznego

  Uczestniczyć w lokalnych lub krajowych kampaniach na rzecz zdrowia publicznego poprzez ocenę priorytetów w zakresie zdrowia i zmian w przepisach oraz promowanie nowych tendencji związanych z opieką zdrowotną i profilaktyką.

Source: Sisyphus ODB