Zawód specjalista zooterapii

Specjaliści zooterapii zapewniają wsparcie osobom z zaburzeniami funkcji poznawczych, motorycznych lub społeczno-emocjonalnych przy wsparciu ze strony zwierząt. Wykorzystują zwierzęta domowe i udomowione w konkretnym planie interwencji, takim jak terapia, edukacja i usługi dla ludzi, oraz mają na celu przywrócenie i utrzymanie dobrobytu pacjentów i ich rekonwalescencji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zooterapia

  Zaangażowanie zwierząt w leczenie w celu poprawy społecznego, emocjonalnego lub poznawczego funkcjonowania pacjenta.

Umiejętności

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Oceniać potrzeby terapeutyczne pacjentów

  Obserwacja i ocena zachowania pacjenta, jego postaw i emocji, aby zrozumieć, czy i w jaki sposób potrzeby terapeutyczne mogą być zaspokojone za pomocą konkretnego rodzaju terapii, gromadząc i analizując informacje na temat sposobu, w jaki dany klient reaguje na bodźce o charakterze artystycznym i odnosi się do nich. Wykorzystywanie tych informacji w odniesieniu do innych aspektów życia pacjenta.

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Zachowywać poufność danych osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Zachowywać i dbać o poufność informacji na temat choroby i leczenia osób korzystających z opieki zdrowotnej.

 • Rekrutować treserów zwierząt

  Dobór i instruowanie osób prowadzących tresurę zwierząt w celu integracji zwierząt w ramach terapii.

 • Dobierać zwierzęta do celów terapeutycznych

  Wskazywać właściwe zwierzę o odpowiednim temperamencie do celów terapeutycznych.

 • Tresować zwierzęta wykorzystywane do celów terapeutycznych

  Kontrolować zwierzęta w ramach terapii osób z chorobami psychicznymi lub fizycznymi.

Source: Sisyphus ODB