Zawód sprzedawca w centrum sprzedaży telefonicznej

Sprzedawcy w centrum sprzedaży telefonicznej odbierają połączenia przychodzące lub wykonują połączenia wychodzące w imieniu firmy. Telefonują do istniejących i potencjalnych klientów w celu promowania towarów i usług. Prowadzą również sprzedaż i organizują wizyty sprzedażowe.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Właściwości produktów

  Materialne cechy produktu, takie jak jego materiały, właściwości i funkcje, jak również różne zastosowania, cechy, zastosowanie i wymogi w zakresie wsparcia.

 • Charakterystyka usług

  Charakterystyka usługi, która może obejmować uzyskiwanie informacji na temat jej stosowania, funkcji, cech, wykorzystywania i wymogów w zakresie wsparcia.

 • Płatności kartą kredytową

  Metody płatności dokonywane za pośrednictwem kart kredytowych.

Umiejętności

 • Dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji

  Zmieniać podejście do sytuacji w oparciu o nieoczekiwane i nagłe zmiany trendów lub potrzeb i nastrojów ludzi; zmieniać strategie, improwizować i naturalnie dostosowywać się do tych okoliczności.

 • Zapewniać zadowolenie klientów

  Spełnianie oczekiwań klientów w sposób profesjonalny, przewidywanie potrzeb i życzeń. Świadczenie klientom elastycznych usług w celu zapewnienia ich zadowolenia i lojalności.

 • Samodzielnie wykonywać zadania

  Obsługiwać zapytania lub przekazywać informacje przy niewielkim nadzorze lub przy jego braku. Polegać na sobie, aby komunikować się z innymi i wykonywać codzienne zadania, takie jak praca z danymi, tworzenie sprawozdań lub korzystanie z oprogramowania.

 • Korzystać z oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami

  Używać specjalistycznego oprogramowania do zarządzania interakcjami firmy z obecnymi i przyszłymi klientami. Organizować, automatyzować i synchronizować sprzedaż, marketing, obsługę klienta i wsparcie techniczne w celu zwiększenia sprzedaży ukierunkowanej.

 • Porozumiewać się przez telefon

  Kontaktowanie się przez telefon poprzez wykonywanie i odbieranie połączeń w sposób terminowy, profesjonalny i uprzejmy.

 • Wykazywać się pewnością siebie

  Wykazywać się stopniem dojrzałości poprzez pełne zrozumienie własnych cech i umiejętności, które mogą służyć jako źródła pewności siebie w różnych sytuacjach.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Posługiwać się różnymi językami w mowie

  Opanowywać języki obce, aby móc komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Wykonywać wiele zadań w tym samym czasie

  Wykonywanie wielu zadań jednocześnie, mając świadomość kluczowych priorytetów.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Przetwarzać dane

  Wprowadzać informacje do systemu przechowywania i wyszukiwania danych za pomocą takich procesów, jak skanowanie, ręczne wprowadzanie lub elektroniczne przekazywanie danych w celu przetwarzania dużych ilości danych.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

Source: Sisyphus ODB