Zawód Statystyk

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Powiązane zawody badania naukowe

 • Demograf
 • Matematyk
 • Specjalista ds. badania rynku
 • Technik-statystyk
 • Uniwersytecki pracownik naukowy
 • Uniwersytecki pracownik naukowy, kierunki prawnicze, menedżerskie, administracyjne
 • Uniwersytecki pracownik naukowy, sprawności językowe, historia
 • Uniwersytecki pracownik, dziennikarstwo, media i komunikacji
 • Uniwersytecki pracownik, goscinnośc i gastronomia
 • Uniwersytecki pracownik, kierunki ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne
 • Uniwersytecki pracownik, kierunki rolnicze
 • Uniwersytecki pracownik, kierunki techniczne
 • Uniwersytecki pracownik, matematyka, nauki ścisłe, informatyka
 • Uniwersytecki pracownik, nauka i opieka społeczna
 • Uniwersytecki pracownik, nauki przyrodnicze, biologia, medycyna, pielęgniarstwo
 • Uniwersytecki pracownik, pozostałe kierunki
 • Uniwersytecki pracownik, psychologia, pedagogia
 • Uniwersytecki pracownik, zdrowia

Source: Sisyphus ODB