Zawód Steward

Steward
Credits: Shutterstock.com

Steward/Stewardessa wykonuje zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pasażerom samolotu podczas lotu. Wita pasażerów, sprawdza bilety, tłumaczy, w jaki sposób korzystać ze sprzętu bezpieczeństwa, podaje posiłki i napoje.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania steward

 • Zajmuje się odprawą przed lotem dotyczącą sprawdzenia warunków pogodowych, wysoko ścią lotu, trasy, stosowanych procedur w razie nagłego wypadku, składu załogi, długo ści lotu, posiłków i napojów, liczby pasażerów.
 • Weryfikuje kompletno ść apteczki i działanie sprzętu bezpieczeństwa (takiego jak: ga śnice, maski tlenowe), sprawdza czy na pokładzie znajduje się wystarczająca ilo ść jedzenia i napojów, czy są koce, materiały do czytania itp.
 • Wita pasażerów, sprawdza karty pokładowe i dba o odpowiednie umieszczenie bagażu podręcznego.
 • Zamyka i otwiera drzwi samolotu.
 • Informuje o zasadach bezpieczeństwa i pokazuje w jaki sposób zapiąć pasy oraz korzystać ze sprzętu (kamizelek, masek tlenowych) na wypadek zaj ścia nagłego wypadku.
 • Przygotowuje według ustalonej procedury pasażerów i załogę do startu i lądowania oraz sprawdza, czy pasażerowie zastosowali się do wymogów zasad bezpieczeństwa.
 • Podaje napoje i jedzenie, roznosi materiały do czytania, poduszki i koce oraz sprzedaje produkty wolne od podatku (tax-free).
 • Przygotowuje i przekazuje informacje na temat podróży.
 • Zaspokaja indywidualne potrzeby pasażerów, dotyczące np. przewozu małych dzieci, starszych i chorych, oraz w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy.
 • Podejmuje działanie w przypadku zaj ścia nagłych zdarzeń (spadek ci śnienia, turbulencje, niebezpieczne zachowana pasażerów itp.), stara się zachować spokoju w śród podróżujących.
 • Pomaga pasażerom w przypadku zaj ścia nagłych zdarzeń, np. podczas ewakuacji.
 • Uzupełnia dokumentację, przygotowuje raporty, sprawdza stan zapasów i pieniędzy, zawiadamia o zgubach i znalezionych przedmiotach, problemach medycznych dotyczących pasażerów i problemach ze sprzętem.

Powiązane zawody transport lotniczy

 • Główny steward pokładowy
 • Kontroler ruchu lotniczego
 • Mechanik lub serwisant samolotów
 • Pilot helikoptera
 • Pilot, drugi pilot samolotowy
 • Pracownik załadunku i wyładunku
 • Technik bezpieczeństwa ruchu lotniczego
 • Technyk radarowy i sonarowy
 • Urzędnik obsługi transportu lotniczego

Source: Sisyphus ODB