Zawód szef sztabu wyborczego / szefowa sztabu wyborczego

Szefowie sztabów wyborczych zarządzają kampanią wyborczą i nadzorują przebieg wyborów, żeby zapewnić ich rzetelność. Opracowują strategie wsparcia kandydatów i przekonują obywateli do głosowania na reprezentowanego przez siebie kandydata. Prowadzą badania w celu określenia, który wizerunek i pomysły byłyby dla kandydata najkorzystniejsze z punktu widzenia uzyskania największej liczby głosów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo wyborcze

  Przepisy dotyczące procedur podczas wyborów, takie jak przepisy dotyczące głosowania, przepisy dotyczące kampanii, których procedur muszą przestrzegać kandydaci, sposoby liczenia głosów oraz inne procedury wyborcze.

 • Kampanie polityczne

  Procedury związane z prowadzeniem udanej kampanii politycznej, takie jak specjalne metody badawcze, narzędzia promocyjne, kontakty ze społeczeństwem oraz inne aspekty strategiczne dotyczące organizacji i prowadzenia kampanii politycznych.

Umiejętności

 • Monitorować przebieg wyborów

  Monitorować realizację procedur w dniu wyborów w celu zapewnienia, że proces głosowania i proces liczenia następują zgodnie z przepisami.

 • Doradzać politykom w kwestii procedur wyborczych

  Doradzać politykom przed wyborami i podczas wyborów w zakresie procedur kampanii oraz publicznej prezentacji polityka i działań, które mogą korzystnie wpłynąć na wybory.

 • Pośredniczyć w kontaktach z politykami

  Pośredniczyć w kontaktach z urzędnikami pełniącymi ważną rolę polityczną i prawodawczą w rządach w celu zapewnienia skutecznej komunikacji i budowania relacji.

 • Analizować procedury wyborcze

  Analizować procedury w czasie wyborów i kampanii w celu monitorowania sposobu głosowania społeczeństwa, określania sposobów usprawnienia kampanii wyborczej dla polityków oraz przewidywania wyników wyborów.

 • Realizować politykę public relations

  Realizować politykę public relations (PR) poprzez zarządzanie rozprzestrzenianiem się informacji między osobą fizyczną lub organizacją a społeczeństwem.

 • Doradzać w kwestii public relations

  Doradzać przedsiębiorstwom lub organizacjom publicznym w zakresie zarządzania public relations i strategii w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z docelowymi odbiorcami oraz właściwego przekazywania informacji.

 • Monitorować kampanie polityczne

  Monitorowanie metod stosowanych przy prowadzeniu kampanii politycznej w celu zapewnienia przestrzegania wszystkich przepisów, takich jak przepisy dotyczące finansowania kampanii, metody promocyjne i inne procedury kampanii.

 • Komunikować się z mediami

  Profesjonalnie się komunikować i prezentować pozytywny wizerunek podczas interakcji z mediami lub potencjalnymi sponsorami.

Source: Sisyphus ODB