Zawód tłumacz języka migowego

Tłumacze języka migowego rozumieją i przekształcają język migowy na język mówiony i vice versa. Zachowują niuanse i akcenty komunikatu w języku odbiorcy.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

 • Niepełnosprawność słuchowa

  Upośledzenie zdolności do rozpoznawania i przetwarzania dźwięków w naturalny sposób.

 • Komunikacja związana z zaburzeniami słuchu

  Fonologiczne, morfologiczne i syntaktyczne aspekty i cechy komunikacji między ludźmi dla osób dotkniętych upośledzeniem słuchu.

 • Semantyka

  Gałąź językoznawstwa badająca znaczenie; analizuje słowa, frazy, znaki i symbole oraz relacje między nimi.

 • Język migowy

  System komunikacji wykorzystujący gesty i znaki wizualne, stosowany przez osoby niedosłyszące.  

 • Lingwistyka

  Badanie naukowe języka i jego trzech aspektów, formy językowej, znaczenia językowego i języka w kontekście.

Umiejętności

 • Posługiwać się różnymi językami w mowie

  Opanowywać języki obce, aby móc komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.

 • Wykazywać się wrażliwością na kwestie międzykulturowe

  Wykazywać się wrażliwością na różnice kulturowe poprzez podejmowanie działań ułatwiających pozytywne interakcje między organizacjami międzynarodowymi oraz między grupami lub osobami z różnych kultur, a także promowanie integracji w społeczności.

 • Tłumaczyć teksty

  Tłumaczyć tekst z jednego języka na drugi, zachowując znaczenie i niuanse oryginalnego tekstu, bez dodawania, zmieniania lub pomijania niczego i unikania wyrażania osobistych uczuć i opinii.

 • Tłumaczyć pojęcia językowe

  Tłumaczyć z jednego języka na drugi. Kojarzyć słowa i wyrazy z odpowiadającymi im określeniami w innych językach przy jednoczesnym zachowaniu zapisu i niuansów pierwotnego tekstu.

 • Dbać o zachowanie sensu pierwotnego tekstu

  Tłumaczyć tekst bez dodawania, zmiany lub pomijania informacji. Zwracać uwagę, aby został przekazany pierwotny komunikat. Nie wyrażać własnych uczuć ani opinii.

Source: Sisyphus ODB