Zawód tłumacz-lokalizator

Tłumacze-lokalizatorzy przekładają i dostosowują teksty do języka i kultury konkretnej grupy docelowej. Tłumaczenie standardowe przekształcają na język zrozumiały lokalnie, z zachowaniem cech kultury, powiedzeń i innych niuansów, które sprawiają, że tłumaczenie jest dla kulturowej grupy docelowej bogatsze i bardziej zrozumiałe niż wcześniej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Pisownia

  Zasady dotyczące pisowni słów.

 • Edytowanie tekstu po tłumaczeniu maszynowym

  Proces weryfikacji tłumaczenia, zwykle wygenerowanego przez maszynę oraz poprawa prawidłowości tekstu w tłumaczonym języku.

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

Umiejętności

 • Tłumaczyć etykiety

  Interpretować i tłumaczyć etykiety z jednego języka na inny, dbając o dokładność w języku docelowym.

 • Stosować zasady pisowni i gramatyki

  Stosować zasady pisowni i gramatyki oraz zapewniać spójność w całym tekście.

 • Rozumieć materiał do tłumaczenia

  Czytać i analizować treść i tematy tłumaczonego materiału. Tłumacz musi rozumieć, co jest napisane, aby jak najlepiej przetłumaczyć treść. Nie zawsze możliwe jest tłumaczenie słowo w słowo, a tłumacz musi czuć się swobodnie z językiem, aby jak najlepiej zachować sens tekstu.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • Rozwijać umiejętności językowe

  Badać lub stosować w praktyce umiejętności językowe, aby pozostawać na bieżąco z obecnymi zmianami językowymi w celu jak najlepszego tłumaczenia lub interpretacji.

 • Tłumaczyć teksty

  Tłumaczyć tekst z jednego języka na drugi, zachowując znaczenie i niuanse oryginalnego tekstu, bez dodawania, zmieniania lub pomijania niczego i unikania wyrażania osobistych uczuć i opinii.

 • Wypracowywać strategię tłumaczeniową

  Przeprowadzać badania, aby lepiej zrozumieć przedmiotowy materiał i sformułować właściwe pytania, aby uzyskać potrzebne informacje.

 • Dysponować biegłą znajomością zasad językowych

  Opanować techniki i praktyki języków, które mają być tłumaczone. Dotyczy to zarówno własnego języka ojczystego, jak i języków obcych. Zapoznawać się z obowiązującymi normami i zasadami oraz określać właściwe wyrażenia i słowa, których chcemy użyć.

 • Robić korektę tekstu

  Przeczytać dokładnie tekst, wyszukać, przejrzeć i poprawić błędy, aby upewnić się, że treść nadaje się do publikacji.

 • Weryfikować tłumaczenia

  Dokładne czytanie przetłumaczonych prac, aby zapewnić ich prawidłowość i osiągnięcie celu.

 • Korzystać z narzędzi lokalizacyjnych na potrzeby tłumaczenia

  Korzystać z różnych narzędzi tłumaczeniowych wspomagających procesy związane z lokalizacją i adaptacją w pracach tłumaczeniowych.

 • Poprawiać przetłumaczone teksty

  Przeglądać, czytać i poprawiać tłumaczenia wykonane przez ludzi lub maszynowe. Dążyć do poprawy dokładności i jakości tłumaczeń.

 • Dostosowywać tekst pod względem kulturowym

  Dostosowywać tekst w taki sposób, aby był możliwy do zaakceptowania pod względem kulturowym i językowym przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnego komunikatu i niuansów tekstu.

 • Dbać o zachowanie sensu pierwotnego tekstu

  Tłumaczyć tekst bez dodawania, zmiany lub pomijania informacji. Zwracać uwagę, aby został przekazany pierwotny komunikat. Nie wyrażać własnych uczuć ani opinii.

 • Zapewniać materiały pisane

  Przekazywać informacje w formie pisemnej za pośrednictwem mediów cyfrowych lub drukowanych zgodnie z potrzebami grupy docelowej. Tworzyć układ treści zgodnie ze specyfikacjami i normami. Stosować zasady pisowni i gramatyki.

 • Tłumaczyć pojęcia językowe

  Tłumaczyć z jednego języka na drugi. Kojarzyć słowa i wyrazy z odpowiadającymi im określeniami w innych językach przy jednoczesnym zachowaniu zapisu i niuansów pierwotnego tekstu.

 • Weryfikować tłumaczenia

  Porównywanie i wykonywanie edycji dwujęzycznej tekstu poprzez odczytywanie tłumaczonych prac i ich porównywanie z tekstem oryginalnym.

Source: Sisyphus ODB