Zawód tancerz / tancerka

Tancerze interpretują pojęcia, uczucia, historie i postaci dla odbiorców, wykorzystując do tego celu ruch i język ciała, w większości w połączeniu z muzyką. Zwykle wiąże się to z interpretacją dzieła choreografa lub tradycyjnego repertuaru, chociaż może czasami wymagać improwizacji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

 • Znajomość własnego ciała

  Kluczowe aspekty anatomii stosowanej, psychologii, odżywiania, fizjologii i badań psychospołecznych oraz ich związek z samoświadomością własnego ciała. 

 • Techniki aktorskie

  Różnorodne techniki aktorskie wykorzystywane w celu uzyskania realistycznych wyników, takie jak metodyczne, metoda klasyczna i technika Meisnera.

 • Techniki teatralne

  Znajomość technik ułatwiających pomyślne wystawienie sztuki.

Umiejętności

 • Opracowywać podejście artystyczne zgodne z własną interpretacją

  Przyczyniać się jako artysta do rozwoju podejścia artystycznego lub projektu kreatywnego. Analizować i oceniać swoją praktykę i wiedzę ogólną w odniesieniu do propozycji artystycznej. Analizować proponowane podejście artystyczne i opisać swoją artystyczną wizję kreacji swojej roli. Identyfikować elementy spektaklu, rozwijając intencje artystyczne choreografa lub reżysera i rozumiejąc charakter dzieła. Uczestniczyć w procesie twórczym, pomagając przygotować produkcję dzieła.

 • Kontrolować zgodność z harmonogramem produkcji

  Kontrolować codzienne i długoterminowe harmonogramy prób, szkoleń, występów, sezonów, podróży itp., biorąc pod uwagę harmonogram projektu i wszystkie przygotowania określone w oparciu o wymagania produkcji.

 • Nawiązywać kontakt z publicznością

  Przekazywanie wartości artystycznych w postaci odpowiednich(ej) form(y) artystycznych(ej). Reagowanie na reakcje odbiorców i angażowanie się ich w działania.

 • Przeprowadzać szybkie zmiany elementów wizerunku scenicznego

  Przeprowadzać zmiany strojów, uczesania, peruk i makijażu w czasie występu.

 • Prowadzić treningi taneczne

  Uczestniczyć w sesjach i zajęciach treningowych w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu biegłości technicznej oraz zdolności i sprawności fizycznej. Określać wymagania związane z pracą zgodnie z celem treningu.

 • Występować na żywo

  Występowanie przed publicznością.

 • Dbać o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w sektorze sztuk widowiskowych

  Weryfikować aspekty techniczne danego miejsca pracy, kostiumy, rekwizyty itp. Eliminować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy lub w miejscu występu. Czynnie interweniować w razie wypadku lub choroby.

 • Przyjmować informacje zwrotne na temat wykonania artystycznego

  Przyjmować informacje zwrotne, proponowane dyskusje i kierunki poszukiwań w zakresie precyzji ruchów, rytmu, muzykalności, precyzji wykonania, interakcji z innymi wykonawcami i elementami sceny; obszary wymagające poprawy. Uwzględniać informacje zwrotne w celu rozwijania potencjału artysty-wykonawcy. Zwracać uwagę na instrukcje dla choreografów/nauczycieli śpiewu/nauczycieli tańca i innych współpracowników (dramaturgów, współwykonawców artystów/ tancerzy, muzyków itd.), w celu upewnienia się, że ich działania skoordynowane są z działaniami ekipy reżyserskiej.

 • Pracować z osobami o różnych charakterach

  Cechować się elastycznością i pracować z osobami o różnych charakterach.

 • Zarządzać karierą artystyczną

  Prezentacja samego siebie i swojego podejścia artystycznego. Uzyskiwanie pozycji dla swoich dzieł na rynkach docelowych. Promowanie i wprowadzanie na rynek samego siebie oraz swoich dzieł.

 • Pracować z zespołem tanecznym

  Pracować z kierownictwem i artystami zespołu tanecznego, dbając o sprawną współpracę.

 • Promować siebie

  Przedstawianie własnego potencjału rynkowego w zakresie umiejętności i wiedzy.

 • Pracować w sposób pozwalający zapewnić własne bezpieczeństwo

  Stosować zasady bezpieczeństwa zgodnie ze szkoleniem i instrukcjami oraz na podstawie solidnej wiedzy na temat środków zapobiegawczych i zagrożeń dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Tańczyć

  Występować w produkcjach artystycznych w różnych dyscyplinach, takich jak balet klasyczny, taniec nowoczesny, taniec współczesny, taniec wczesny, taniec etniczny, taniec ludowy, tańce akrobatyczne i taniec uliczny.

 • Zarządzać osobistym rozwojem zawodowym

  Ponoszenie odpowiedzialności za uczenie się przez całe życie i ustawiczne doskonalenie zawodowe. Angażowanie się w uczenie w celu wspierania i aktualizowania kompetencji zawodowych. Określenie priorytetowych obszarów rozwoju zawodowego w oparciu o własne praktyki i kontakty z partnerami i zainteresowanymi stronami.

Source: Sisyphus ODB