Zawód tartacznik

Tartacznicy pracują z automatycznymi urządzeniami mielącymi tarcicę, które piłują drewno na surową tarcicę. Obsługują oni również różne pilarki, które dalej przetwarzają tarcicę w różne kształty i rozmiary. Procesy te są obecnie często kontrolowane komputerowo.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Technologie cięcia

  Różnorodność technologii cięcia, takich jak oprogramowanie lub mechanika, procesy cięcia prowadzonego metodą laserową, przez piłowanie, frezowanie itp.

 • Procesy obróbki drewna

  Etapy przetwarzania drewna do produkcji wyrobów drewnianych oraz rodzaje maszyn stosowane w takich procesach, takie jak suszenie, formowanie, montaż i wykończenie powierzchni.

 • Cięcie drewna

  Różne sposoby cięcia drewna, wzdłuż słojów lub równolegle do nich, a także promieniowo lub stycznie do rdzenia. Zachowanie cięć drewna w różnych okolicznościach i optymalne cięcie do określonego celu. Wpływ specjalnych właściwości drewna, takich jak sęki lub wady.

Umiejętności

 • Usuwać nieodpowiednie przedmioty obrabiane

  Oceniać, które wadliwie przetworzone elementy nie spełniają standardu konfiguracji i należy je usunąć oraz sortować odpady zgodnie z przepisami.

 • Utylizować odpady powstające w procesie cięcia

  Usuwać potencjalnie niebezpieczne odpady wytworzone w procesie cięcia, takie jak wióry, złom i kawałki, sortować je według przepisów oraz sprzątać miejsce pracy.

 • Regulować parametry cięcia

  Regulować wielkość i głębokość cięcia narzędzi tnących. Regulować wysokość stołów roboczych i ramion.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Sporządzać plan cięcia

  Opracować plany w celu pokazania, w jaki sposób materiał zostanie podzielony na elementy funkcjonalne w celu zminimalizowania ubytków materiału.

 • Obrabiać drewno

  Manipulować właściwościami, kształtem i rozmiarem drewna.

 • Utrzymywać sprzęt do piłowania w dobrym stanie

  Dopilnować, aby pilarki były zawsze w dobrym i bezpiecznym stanie technicznym. Kontrolować sprzęt pod kątem wad. Wymieniać wadliwe lub zużyte elementów zgodnie z wytycznymi. Bezpiecznie przechowywać elementy, gdy nie są używane. Powiadamiać podmiot odpowiedzialny w przypadku dużych lub niebezpiecznych usterek.

 • Obsługiwać sprzęt do piłowania drewna

  Obsługiwać różne maszyny i sprzęt do cięcia drewna w różnych rozmiarach i kształtach.

 • Zajmować się produktami wykonanymi z drewna

  Określać główne rodzaje produktów opartych na drewnie, które mają być otrzymywane w naszym przedsiębiorstwie. Składować i przechowywać produkty na bazie drewna w sposób bezpieczny i zgodny z procedurami firmowymi.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Przeprowadzać próby testowe

  Przeprowadzać testy, stawiając system, maszynę, narzędzie lub inny sprzęt poprzez szereg działań w rzeczywistych warunkach pracy, aby ocenić jego niezawodność i przydatność do realizacji jego zadań oraz odpowiednio dostosować ustawienia.

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Posługiwać się bezpiecznie maszynami

  Sprawdzać i bezpiecznie obsługiwać maszyny i sprzęt wymagany do pracy zgodnie z podręcznikami i instrukcjami.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Usuwać przetworzone przedmioty obrabiane

  Po obróbce usuwać poszczególne detale z maszyny produkcyjnej lub obrabiarki. W przypadku przenośnika taśmowego wymaga to szybkiego, ciągłego ruchu.

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

Source: Sisyphus ODB