Zawód technik ds. produkcji masy papierniczej

Technicy ds. produkcji masy papierniczej wykonują zadania techniczne w produkcji masy papierniczej. Pracują w zespołach produkcji masy papierniczej, gdzie konserwują maszyny, usuwają usterki techniczne i dopilnowują, aby proces produkcji przebiegał zgodnie ze specyfikacjami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Rodzaje pulpy

  Rodzaje pulpy rozróżnia się na podstawie rodzaju włókien i charakterystycznych procesów chemicznych, służących ich wytworzeniu.

 • Terminologia techniczna

  Rodzaj języka używanego w określonym kontekście, zawierający terminy o znaczeniu charakterystycznym dla konkretnej grupy lub działalności, np. w przemyśle, medycynie lub prawie.

Umiejętności

 • Zgłaszać wadliwe materiały produkcyjne

  Utrzymanie wymaganej dokumentacji i formularzy przedsiębiorstwa w celu zgłaszania wszelkich wadliwych materiałów lub budzących wątpliwości warunków wytwarzania maszyn i urządzeń.

 • Planować regularne działania związane z konserwacją maszyn

  Planowanie i wykonywanie regularnej konserwacji, czyszczenia i naprawy wszystkich urządzeń. Zamawianie niezbędnych części do maszyn i modernizowanie sprzętu, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia optymalnych właściwości użytkowych.

 • Prowadzić rejestr danych produkcyjnych do celów kontroli jakości

  Przechowywać zapisy usterek, interwencji i nieprawidłowości maszyny w celu kontroli jakości.

 • Sięgać do zasobów technicznych

  Odczytywanie i interpretowanie zasobów technicznych, takich jak rysunki cyfrowe lub papierowe oraz dane dotyczące regulacji w celu prawidłowego zainstalowania maszyny lub narzędzia pracy lub montażu urządzeń mechanicznych.

 • Przeprowadzać próby testowe

  Przeprowadzać testy, stawiając system, maszynę, narzędzie lub inny sprzęt poprzez szereg działań w rzeczywistych warunkach pracy, aby ocenić jego niezawodność i przydatność do realizacji jego zadań oraz odpowiednio dostosować ustawienia.

 • Monitorować odczyty przyrządów pomiarowych

  Nadzorować dane przedstawione przez miernik, dotyczące pomiaru ciśnienia, temperatury, grubości materiału i inne.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Sporządzać sprawozdania techniczne

  Sporządzać sprawozdania techniczne dla klientów, które będą zrozumiałe dla osób nieposiadających wiedzy technicznej.

 • Sprawdzać maszyny

  Kontrolować sprzęt maszynowy pod kątem właściwej wydajności oraz wykrywania usterek i nieprawidłowości. Diagnozować nieprawidłowości przy użyciu urządzeń badawczych w celu określenia wymaganych napraw.

 • Przeprowadzać regularne przeglądy konserwacyjne maszyn

  Przeprowadzać regularne przeglądy konserwacyjne maszyny lub obrabiarki w miarę możliwości z uwzględnieniem korekt i zmian w celu zapewnienia, że zachowuje ona właściwy stan produkcyjny.

 • Prowadzić rejestr postępów prac

  Prowadzić rejestr postępów prac, w tym czasu, usterek, nieprawidłowości itp.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Posługiwać się bezpiecznie maszynami

  Sprawdzać i bezpiecznie obsługiwać maszyny i sprzęt wymagany do pracy zgodnie z podręcznikami i instrukcjami.

 • Korzystać z dokumentacji technicznej

  Rozumieć i korzystać z dokumentacji technicznej w ogólnym procesie technicznym.

 • Sprawdzać stan zasobów materialnych

  Sprawdzać, czy wszystkie wymagane środki są dostarczane i w dobrym stanie technicznym. Powiadamiać właściwą osobę lub osoby o wszelkich problemach związanych z zasobami technicznymi i materialnymi.

 • Badać próbki wytwarzanego papieru

  Uzyskać próbki testowe na różnych etapach odbarwiania papieru i recyklingu papieru. Przetworzyć próbki, np. dodając odmierzoną ilość roztworu barwnika i przetestować je, aby określić takie wartości, jak poziom pH, odporność na rozdarcie lub stopień rozpadu.

Source: Sisyphus ODB