Zawód technik filtracji napojów

Technicy filtracji napojów obsługują maszyny, które klarują napoje przed filtracją. W tym celu przekazują oni napoje fermentowane z beczek do osadzania do zbiorników klarujących i rozprowadzają substancje chemiczne na powierzchni napojów, aby wspomóc ich klarowanie. Następnie pompują oni napoje celem przeniesienia ich do zbiorników filtracyjnych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy wytwarzania żywności i napojów

  Surowce i procesy produkcyjne wykorzystywane w celu uzyskiwania gotowych produktów spożywczych. Znaczenie kontroli jakości i innych technik przemysłu spożywczego.

 • Procesy filtracji napojów

  Bezpieczna i oszczędna metoda usuwania zanieczyszczeń z produktów spożywczych i przedłużająca okres ich przechowywania. Znaczenie kontroli zanieczyszczeń oraz sposobu, w jaki przyczynia się ona do osiągnięcia wysokiej jakości produktu, znacznego zmniejszenia ilości odpadów i minimalnego poziomu psucia się produktu.

 • Patogenne drobnoustroje występujące w żywności

  Identyfikacja i charakterystyka drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności oraz odpowiednie metody zapobiegania w celu zahamowania ich rozmnażania w artykułach spożywczych.

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

Umiejętności

 • Filtrować ciecze

  Oddzielać substancje stałe, które nie osadzają się łatwo z płynu zawieszającego, przepuszczając mieszaninę za pomocą filtrów.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Obsługiwać urządzenia do przepompowywania

  Obsługiwać urządzenia do przepompowywania; nadzorować transport gazu i ropy naftowej z odwiertów do rafinerii lub instalacji magazynowych.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Mierzyć pH

  Mierzyć wskaźnik pH, będący miarą kwasowości lub zasadowości.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Utrzymywać odpowiedni poziom saturacji

  Zarządzać temperaturą i ciśnieniem w celu ustalenia poziomów dwutlenku węgla w napojach.

 • Przeprowadzać procesy saturacji

  Przeprowadzać procesy saturacji polegające na wstrzyknięciu dwutlenku węgla pod wysokim ciśnieniem w celu uzyskania napojów musujących, takich jak napoje gazowane, wina musujące i napoje.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Obsługiwać maszynę do oczyszczania ziarna

  Uruchamiać maszynę do oczyszczania ziarna, która przedmuchuje i przesiewa ciała obce, takie jak brud, gałązki, a także kamienie z pełnego ziarna oraz przenosi czyste ziarno do zbiornika magazynowego w celu dalszej obróbki.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Dodawać substancje chemiczne w celu wyklarowania napojów

  Dodawać chemiczne koagulanty do napojów bezalkoholowych i napojów alkoholowych w celu destabilizacji koloidów i innych cząsteczek, powodując ich agregowanie.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

Source: Sisyphus ODB