Zawód technik fotograf

Technicy fotografowie stosują substancje chemiczne, przyrządy i techniki fotograficzne w ciemni w specjalistycznych pomieszczeniach w celu wywołania filmów fotograficznych do widzialnych obrazów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Postprocessing zdjęć

  Charakterystyka oprogramowania i technik stosowanych w obróbce fotografii.

 • Techniki obróbki fotograficznej

  Różne techniki tworzenia filmu fotograficznego, takie jak chromogeniczny pozytyw, Kodachrom i autotyp.

Umiejętności

 • Umieszczać kliszę fotograficzną w wywoływarce

  Umieszczać kliszę w szczelinie prowadzącej wywoływarki, dźwignią upuszczać film do pozycji wywoływania.

 • Usuwać klisze fotograficzne z aparatu fotograficznego

  Usuwać kliszę z uchwytu w światłoszczelnym pokoju lub ciemni, aby zapobiec narażeniu na światło.

 • Ciąć kliszę fotograficzną

  Ciąć kliszę fotograficzną na negatywy; każdy negatyw reprezentuje jedno zdjęcie lub ujęcie.

 • Monitorować przeprowadzanie kąpieli fotograficznych

  Umieszczać film fotograficzny w kąpielach chemicznych np. w kwasie cytrynowym i tiosiarczanie amonu, monitorować temperaturę i czas poddawania działaniu substancji chemicznej.

 • Stosować procedury bezpieczeństwa w laboratorium

  Upewniać się, że sprzęt laboratoryjny jest używany w bezpieczny sposób, a postępowanie z próbkami jest prawidłowe. Pracować nad zapewnianiem wiarygodności wyników uzyskanych w badaniach.

 • Wywoływać zdjęcia

  Przygotowywać narzędzia oraz wyposażenie do wywoływania i druku. Wywoływać i drukować naświetlone klisze, korzystając z chemikaliów.

 • Przechowywać negatywy

  Umieszczać wycięty film fotograficzny (negatywy) w tulejach ochronnych i przechowywać je odpowiednio.

 • Powiększać negatywy

  Umieszczać negatywy w powiększalniku, aby można je było wydrukować na papierze fotograficznym.

 • Obchodzić się właściwie z substancjami chemicznymi

  Obchodzić się bezpiecznie z substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w przemyśle; efektywnie je wykorzystywać i dopilnowywać, aby nie dochodziło do szkód środowiskowych.

 • Usuwać klisze fotograficzne z wywoływarki

  Usuwać wywołany film fotograficzny, negatywy, z maszyny i zwijać go na szpulę.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

Source: Sisyphus ODB