Zawód technik fotograf

Technicy fotografowie stosują substancje chemiczne, przyrządy i techniki fotograficzne w ciemni w specjalistycznych pomieszczeniach w celu wywołania filmów fotograficznych do widzialnych obrazów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

  • Normy jakości

    Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

  • Postprocessing zdjęć

    Charakterystyka oprogramowania i technik stosowanych w obróbce fotografii.

  • Techniki obróbki fotograficznej

    Różne techniki tworzenia filmu fotograficznego, takie jak chromogeniczny pozytyw, Kodachrom i autotyp.

Umiejętności

  • Umieszczać kliszę fotograficzną w wywoływarce

    Umieszczać kliszę w szczelinie prowadzącej wywoływarki, dźwignią upuszczać film do pozycji wywoływania.

  • Usuwać klisze fotograficzne z aparatu fotograficznego

    Usuwać kliszę z uchwytu w światłoszczelnym pokoju lub ciemni, aby zapobiec narażeniu na światło.

  • Ciąć kliszę fotograficzną

    Ciąć kliszę fotograficzną na negatywy; każdy negatyw reprezentuje jedno zdjęcie lub ujęcie.

  • Monitorować przeprowadzanie kąpieli fotograficznych

    Umieszczać film fotograficzny w kąpielach chemicznych np. w kwasie cytrynowym i tiosiarczanie amonu, monitorować temperaturę i czas poddawania działaniu substancji chemicznej.

  • Stosować procedury bezpieczeństwa w laboratorium

    Upewniać się, że sprzęt laboratoryjny jest używany w bezpieczny sposób, a postępowanie z próbkami jest prawidłowe. Pracować nad zapewnianiem wiarygodności wyników uzyskanych w badaniach.

  • Wywoływać zdjęcia

    Przygotowywać narzędzia oraz wyposażenie do wywoływania i druku. Wywoływać i drukować naświetlone klisze, korzystając z chemikaliów.

  • Przechowywać negatywy

    Umieszczać wycięty film fotograficzny (negatywy) w tulejach ochronnych i przechowywać je odpowiednio.

  • Powiększać negatywy

    Umieszczać negatywy w powiększalniku, aby można je było wydrukować na papierze fotograficznym.

  • Obchodzić się właściwie z substancjami chemicznymi

    Obchodzić się bezpiecznie z substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w przemyśle; efektywnie je wykorzystywać i dopilnowywać, aby nie dochodziło do szkód środowiskowych.

  • Usuwać klisze fotograficzne z wywoływarki

    Usuwać wywołany film fotograficzny, negatywy, z maszyny i zwijać go na szpulę.

  • Identyfikować potrzeby klientów

    Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

Source: Sisyphus ODB