Zawód technik laboratorium filmowego

Technicy laboratoriów filmowych wywołują materiał filmowy do widzialnych filmów wideo i materiałów. Wywołują oni materiał filmowy w różnych formatach, np. 65 – 70 mm i 8 mm, i prezentacjach, np. czarno-białych i kolorowych. Tworzą oni małe filmy kinematograficzne na zlecenie klientów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki obróbki fotograficznej

  Różne techniki tworzenia filmu fotograficznego, takie jak chromogeniczny pozytyw, Kodachrom i autotyp.

 • Postprocessing zdjęć

  Charakterystyka oprogramowania i technik stosowanych w obróbce fotografii.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Obchodzić się właściwie z substancjami chemicznymi

  Obchodzić się bezpiecznie z substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w przemyśle; efektywnie je wykorzystywać i dopilnowywać, aby nie dochodziło do szkód środowiskowych.

 • Usuwać klisze fotograficzne z aparatu fotograficznego

  Usuwać kliszę z uchwytu w światłoszczelnym pokoju lub ciemni, aby zapobiec narażeniu na światło.

 • Umieszczać kliszę fotograficzną w wywoływarce

  Umieszczać kliszę w szczelinie prowadzącej wywoływarki, dźwignią upuszczać film do pozycji wywoływania.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Monitorować przeprowadzanie kąpieli fotograficznych

  Umieszczać film fotograficzny w kąpielach chemicznych np. w kwasie cytrynowym i tiosiarczanie amonu, monitorować temperaturę i czas poddawania działaniu substancji chemicznej.

 • Usuwać klisze fotograficzne z wywoływarki

  Usuwać wywołany film fotograficzny, negatywy, z maszyny i zwijać go na szpulę.

 • Wywoływać zdjęcia

  Przygotowywać narzędzia oraz wyposażenie do wywoływania i druku. Wywoływać i drukować naświetlone klisze, korzystając z chemikaliów.

 • Przechowywać negatywy

  Umieszczać wycięty film fotograficzny (negatywy) w tulejach ochronnych i przechowywać je odpowiednio.

Source: Sisyphus ODB