Zawód technik technologii wyrobów skórzanych

Technicy technologii wyrobów skórzanych analizują specyfikacje techniczne produktów, określają działania produkcyjne i ich sekwencję, udoskonalają metody pracy, obliczają okresy operacyjne przy użyciu technik pomiaru czasu. Odnoszą się oni do zasobów ludzkich i technologicznych do każdej operacji oraz określają rozkład pracy w zależności od mocy produkcyjnych. Wszystkie ich działania i zadania mają na celu maksymalizację wydajności i obniżenie kosztów produkcji, zapewniając funkcjonalność i jakość produktu oraz zadowolenie klientów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy wytwarzania wyrobów skórzanych

  Procesy, technologia i maszyny wykorzystywane w produkcji wyrobów skórzanych.  

 • Materiały wykorzystywane do produkcji wyrobów skórzanych

  Szeroka gama materiałów używanych do produkcji wyrobów skórzanych: skóra, zamienniki skóry (materiały syntetyczne oraz sztuczne), tekstylia itp.; sposób rozróżniania różnych materiałów na podstawie ich właściwości, zalet i ograniczeń.

 • Jakość wyrobów skórzanych

  Specyfikacje dotyczące jakości materiałów, procesów i produktów końcowych, najczęstszych wad skór, szybkich procedur testowych, procedur i norm dotyczących badań laboratoryjnych oraz odpowiedniego wyposażenia do kontroli jakości. 

 • Elementy wyrobów skórzanych

  Różne procedury i metody przetwarzania materiałów skórzanych i elementów wyrobów skórzanych, takie jak możliwość wytworzenia i właściwości.  

Umiejętności

 • Odmierzać czas pracy w zakładach produkujących obuwie i wyroby skórzane

  Obliczanie i ustalanie terminów operacyjnych w odniesieniu do produkcji obuwia i wyrobów skórzanych przy użyciu różnych metod i technik. Kontrola harmonogramu produkcji, w porównaniu z szacunkami.

 • Planować produkcję wyrobów skórzanych

  Projektować proces produkcji każdego modelu galanterii skórzanej. Planować etapy produkcji i operacje produkcyjne. Planować użycie materiałów i komponentów skórzanych. Wybrać maszyny i sprzęt. Planować siłę roboczą. Obliczać bezpośrednie i pośrednie koszty związane z produkcją. Planować konserwację maszyn i urządzeń.

 • Obliczać wydajność produkcji obuwia i wyrobów skórzanych

  Analizować zdolność wytwarzania obuwia i wyrobów skórzanych oraz gromadzić informacje na temat zasobów ludzkich i technologicznych. Śledzić proces produkcji oraz dostosowywać metody i czas pracy do specyfikacji technicznej modelu, zasobów ludzkich i wyposażenia. Optymalizować linie produkcyjne i zwiększać wydajność.

 • Korzystać z narzędzi IT

  Stosować komputery, sieci komputerowe i inne technologie i sprzęt do przechowywania, odzyskiwania, przesyłania i manipulowania danymi w kontekście działalności biznesowej lub przedsiębiorstwa.

 • Stosować metody produkcji obuwia i wyrobów skórzanych

  Tworzyć specyfikacje techniczne, takie jak rysunki, karty i arkusze dla etapów produkcji obuwia i wyrobów skórzanych. Analizować arkusze techniczne, określając metody pracy. Wymienić sekwencje działań i rozdzielić pracę do produkcji każdego modelu.

 • Zmniejszać wpływ produkcji obuwia na środowisko

  Oceniać wpływ produkcji obuwia na środowisko i minimalizować zagrożenia dla środowiska. Ograniczać szkodliwe dla środowiska praktyki pracy na różnych etapach produkcji obuwia.

 • Informować o kwestiach handlowych i technicznych w językach obcych

  Posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym w celu komunikowania problemów handlowych i technicznych z różnymi dostawcami i klientami.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

Source: Sisyphus ODB