Zawód technik utrzymania maszyn do produkcji obuwia

Technicy utrzymania maszyn do produkcji obuwia to specjaliści, którzy instalują, programują i modyfikują różne rodzaje urządzeń do wykrawania, szycia, montażu i obróbki wykańczającej stosowanych do produkcji obuwia. Przeprowadzają oni konserwację prewencyjną i naprawczą, a także okresowo sprawdzają warunki robocze i wydajność. Analizują usterki, korygują problemy, naprawiają i wymieniają elementy lub części, a także wykonują rutynowe smarowanie, przekazując informacje na temat ich zastosowania i zużycia energii głównie do osób decyzyjnych w przedsiębiorstwie.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Konserwacja maszyn do produkcji obuwia

  Architektura i funkcjonalność różnych maszyn do produkcji obuwia; analiza usterek, procesy naprawy i wymiany elementów/części oraz rutynowe smarowanie, a także zapobiegawcza i naprawcza konserwacja oraz weryfikacja warunków pracy i wydajności. 

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Technologia produkcji obuwia

  Technologia przetwarzania i maszyneria wykorzystywana w produkcji obuwia. Produkcja obuwia rozpoczyna się w pomieszczeniu do wycinania/klikania, od wycinania cholewek i dolnych elementów. Górne elementy łączy się w pomieszczeniu składu, postępując zgodnie z dokładną kolejnością określonych czynności: skórowanie, składanie, szycie itp. Zamknięta część górna, wkładka i pozostałe dolne elementy są łączone w montażowni, gdzie głównymi czynnościami jest zszywanie i przyszywanie podeszwy. Proces kończy się czynnościami wykończeniowymi w pomieszczeniu wykończeniowym i pakowalni.

 • Maszyny obuwnicze

  Funkcje szerokiego zakresu maszyn oraz podstawowe zasady regularnej konserwacji.

 • Sprzęt obuwniczy

  Funkcjonalność szerokiego zakresu sprzętu i podstawowe zasady regularnej konserwacji.

 • Materiały obuwnicze

  Właściwości, komponenty, zalety i ograniczenia szerokiej gamy materiałów stosowanych w produkcji obuwia: skóry, zamienników skóry (syntetyków lub materiałów sztucznych), tekstyliów, tworzyw sztucznych, gumy itp. 

 • Elementy obuwia

  Elementy obuwia zarówno cholewek (przyszwy, obłożyna, podbicie, usztywniacze, noski itp.), jak i spodów (podeszwy, obcasy, wkładki itp.). Kwestie ekologiczne i znaczenie recyklingu. Wybór odpowiednich materiałów i komponentów w oparciu o ich wpływ na styl i cechy obuwia, właściwości i możliwości produkcji. Procedury i metody chemicznej i mechanicznej obróbki skóry i materiałów innych niż skóra.

 • Jakość obuwia

  Specyfikacje jakościowe materiałów, procesów i produktów końcowych, najczęstsze wady obuwia, procedury szybkiego testowania, procedury i normy badań laboratoryjnych, odpowiedni sprzęt do kontroli jakości. Zapewnienie jakości procesów produkcji obuwia i podstawowych koncepcji dotyczących jakości, w tym ram jakości i standardów obuwia.

Umiejętności

 • Sprawować przywództwo nad współpracownikami zorientowane na osiągnięcie celów

  Przyjmować rolę przywódczą w organizacji i ze współpracownikami, aby zapewnić coaching i wskazówki podwładnym, dążąc do osiągnięcia określonych celów.

 • Korzystać z narzędzi IT

  Stosować komputery, sieci komputerowe i inne technologie i sprzęt do przechowywania, odzyskiwania, przesyłania i manipulowania danymi w kontekście działalności biznesowej lub przedsiębiorstwa.

 • Pracować w zespołach zajmujących się produkcją materiałów włókienniczych

  Pracować harmonijnie z kolegami z zespołów w przemyśle włókienniczym i odzieżowym.

 • Zmniejszać wpływ produkcji obuwia na środowisko

  Oceniać wpływ produkcji obuwia na środowisko i minimalizować zagrożenia dla środowiska. Ograniczać szkodliwe dla środowiska praktyki pracy na różnych etapach produkcji obuwia.

 • Utrzymywać sprzęt do składania obuwia

  Opracowywać plany dotyczące częstotliwości, operacji, komponentów i materiałów do stosowania w konserwacji obuwia. Instalować, programować, stroić i zapewnić konserwację zapobiegawczą i naprawczą różnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji obuwia. Przeprowadzać ocenę funkcjonalności i działania różnych urządzeń i maszyn, wykrywać usterki i korygować problemy, wykonywać naprawy i wymieniać komponenty oraz części, a także przeprowadzać rutynowe smarowania, jak również przeprowadzać konserwację profilaktyczną i naprawczą. Rejestrować wszystkie informacje techniczne związane z obsługą techniczną.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Wykonywać rysunki techniczne elementów odzieży

  Sporządzać rysunki techniczne odzieży, wyrobów skórzanych i obuwia, w tym zarówno rysunki techniczne, jak i inżynierskich. Używać ich do komunikowania się lub przekazywania pomysłów projektowych i szczegółów produkcyjnych producentom wzorów, technologom, producentom narzędzi i producentom sprzętu lub innym operatorom maszyn w celu pobierania próbek i produkcji.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

Source: Sisyphus ODB