Zawód technik utrzymania maszyn kaletniczych i rymarskich

Technicy utrzymania maszyn kaletniczych i rymarskich programują i dostrajają różne rodzaje urządzeń wykrawających, szyjących, wykańczających i specjalnych związanych z wytwarzaniem wyrobów skórzanych. Dbają o prewencyjną i naprawczą konserwację różnych urządzeń, okresowo sprawdzając warunki ich pracy i działanie, analizując usterki, korygując problemy, naprawiając i wymieniając części oraz wykonując rutynowe smarowanie. Dostarczają informacji na temat użytkowania sprzętu i zużycia przez niego energii do osób decyzyjnych w przedsiębiorstwie.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Elementy wyrobów skórzanych

  Różne procedury i metody przetwarzania materiałów skórzanych i elementów wyrobów skórzanych, takie jak możliwość wytworzenia i właściwości.  

 • Materiały wykorzystywane do produkcji wyrobów skórzanych

  Szeroka gama materiałów używanych do produkcji wyrobów skórzanych: skóra, zamienniki skóry (materiały syntetyczne oraz sztuczne), tekstylia itp.; sposób rozróżniania różnych materiałów na podstawie ich właściwości, zalet i ograniczeń.

 • Konserwacja maszyn do produkcji obuwia

  Architektura i funkcjonalność różnych maszyn do produkcji obuwia; analiza usterek, procesy naprawy i wymiany elementów/części oraz rutynowe smarowanie, a także zapobiegawcza i naprawcza konserwacja oraz weryfikacja warunków pracy i wydajności. 

 • Procesy wytwarzania wyrobów skórzanych

  Procesy, technologia i maszyny wykorzystywane w produkcji wyrobów skórzanych.  

 • Jakość wyrobów skórzanych

  Specyfikacje dotyczące jakości materiałów, procesów i produktów końcowych, najczęstszych wad skór, szybkich procedur testowych, procedur i norm dotyczących badań laboratoryjnych oraz odpowiedniego wyposażenia do kontroli jakości. 

Umiejętności

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Zmniejszać wpływ produkcji obuwia na środowisko

  Oceniać wpływ produkcji obuwia na środowisko i minimalizować zagrożenia dla środowiska. Ograniczać szkodliwe dla środowiska praktyki pracy na różnych etapach produkcji obuwia.

 • Utrzymywać sprzęt do składania obuwia

  Opracowywać plany dotyczące częstotliwości, operacji, komponentów i materiałów do stosowania w konserwacji obuwia. Instalować, programować, stroić i zapewnić konserwację zapobiegawczą i naprawczą różnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji obuwia. Przeprowadzać ocenę funkcjonalności i działania różnych urządzeń i maszyn, wykrywać usterki i korygować problemy, wykonywać naprawy i wymieniać komponenty oraz części, a także przeprowadzać rutynowe smarowania, jak również przeprowadzać konserwację profilaktyczną i naprawczą. Rejestrować wszystkie informacje techniczne związane z obsługą techniczną.

 • Korzystać z narzędzi IT

  Stosować komputery, sieci komputerowe i inne technologie i sprzęt do przechowywania, odzyskiwania, przesyłania i manipulowania danymi w kontekście działalności biznesowej lub przedsiębiorstwa.

 • Informować o kwestiach handlowych i technicznych w językach obcych

  Posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym w celu komunikowania problemów handlowych i technicznych z różnymi dostawcami i klientami.

Source: Sisyphus ODB