Zawód technolog żywienia ds. pasz

Technolodzy żywienia ds. pasz dokonują analizy wartości odżywczej paszy dla zwierząt w celu zapewnienia porad żywieniowych personelowi sektora rolnego, wytwórczego, zoologicznego i sektora usług publicznych. Podejmują oni badania dotyczące środków spożywczych, które są zrównoważone pod względem żywieniowym, oraz prowadzą badania na temat postępu technicznego i naukowego w tej dziedzinie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Gotowe pasze dla zwierząt

  Skład, specyfikacje odżywcze i receptury pasz dla zwierząt. Dodatki paszowe, wartości energetyczne, wartości odżywcze i dodatkowe potrzeby w zależności od poszczególnych gatunków. Wymogi w zakresie pasz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem gotowych pasz dla zwierząt

  Ryzyko zanieczyszczenia i psucia się paszy dla zwierząt. Profilaktyka i reakcja.

 • Przepisy dotyczące higieny w zakresie karmienia zwierząt

  Zbiór przepisów nakładających na podmioty działające na rynku pasz wymóg przestrzegania norm w zakresie higieny i identyfikowalności oraz rejestracji i zatwierdzania swoich zakładów.

 • Przepisy dotyczące żywności

  Prawodawstwo dotyczące przemysłu spożywczego i paszowego, w tym przepisy dotyczące produkcji żywności, higieny, bezpieczeństwa, surowców, dodatków, GMO, etykietowania, ochrony środowiska i handlu.

 • Składniki pasz dla zwierząt

  Składniki paszy dla zwierząt w celu określenia maksymalnego poziomu substancji niepożądanych (tj. zanieczyszczeń) w surowcach, określonego przez Unię Europejską w celu zapobiegania toksyczności.

 • Nauki laboratoryjne

  Nauki laboratoryjne, takie jak biologia, chemia, fizyka, nauki zintegrowane lub zaawansowane nauki laboratoryjne.

 • Dodatki paszowe

  Produkty stosowane w celu poprawy jakości pasz dla zwierząt oraz jakości żywności, którą zwierzęta te wytwarzają, bądź w którą są przetwarzane; lub w celu poprawy wydajności i zdrowia zwierząt.

Umiejętności

 • Utrzymywać aktualną wiedzę fachową

  Regularne uczestniczenie w warsztatach edukacyjnych, czytanie publikacji zawodowych i aktywne uczestniczenie w życiu zawodowym.

 • Opracowywać diety paszowe dla zwierząt

  Formułować diety i racje w celu maksymalizacji wzrostu, reprodukcji, zdrowia i/lub wydajności zwierząt.

 • Zajmować się dokumentacją związaną z gotowymi paszami dla zwierząt

  Rejestrować wymagane dokumenty przewozowe dla gotowych pasz dla zwierząt. Rejestrować pasze lecznicze.

 • Oceniać właściwości odżywcze żywności

  Ocena właściwości odżywczych żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi w celu zapewnienia zdrowszej diety.

 • Opracowywać gotowe pasze dla zwierząt

  Opracowywanie innowacyjnych i efektywnych pasz dla zwierząt.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Dbać o to, by dodatki paszowe nie wywoływały żadnych szkodliwych skutków

  Zapewnianie, że dodatki do pasz są poddawane ocenie naukowej w celu ustalenia, czy dodatek ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź na środowisko.

 • Przekazywać klientom informacje techniczne

  Komunikować się i wspierać klientów i lekarzy weterynarii w przypadku problemów. Przekazywać informacje zwrotne do produkcji i zarządzania.

 • Przestrzegać polityki w zakresie ochrony środowiska przy przetwarzaniu żywności

  Zapewniać przyjazną środowisku politykę podczas pracy z zasobami naturalnymi, takimi jak mięso, owoce i warzywa. Oznacza to obchodzenie się z zasobami w sposób najbardziej wydajny i przyjazny dla środowiska, jednocześnie próbując minimalizować presję na ekosystem.

 • Zarządzać przyjmowaniem surowców do produkcji pasz dla zwierząt

  Zapewniać zakup i odbiór surowców, planowanie i realizacja produkcji, a także załadunek i wysyłka pasz.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Oceniać wartość odżywczą pasz

  Oceniać wartość chemiczną i odżywczą pasz, suplementów paszowych, trawy i pasz dla zwierząt komercyjnych.

Source: Sisyphus ODB