Zawód technolog żywności

Technolodzy żywności opracowują procesy wytwarzania produktów spożywczych i związanych z nimi w oparciu o zasady i technologię chemiczną, fizyczną i biologiczną. Opracowują i planują plany lub sprzęt, nadzorują personel, angażują się w kontrolowanie i ulepszają technologie żywnościowe w procesach produkcji żywności.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Materiały spożywcze

  Jakość i zakres surowców, półwyrobów i produktów końcowych danego sektora spożywczego.

 • Inżynieria żywności

  Badania i rozwój w zakresie nowej żywności, produktów biologicznych i farmaceutycznych, opracowywanie i obsługa produkcji i pakowania oraz systemów dystrybucji produktów leczniczych/żywnościowych, projektowanie i instalacja procesów produkcji żywności.

 • Procesy enzymatyczne

  Procesy enzymatyczne stosowane w produkcji żywności, jak również w innych przemysłowych procesach biotechnologicznych.

 • Nauki laboratoryjne

  Nauki laboratoryjne, takie jak biologia, chemia, fizyka, nauki zintegrowane lub zaawansowane nauki laboratoryjne.

 • Chemia

  Skład, struktura i właściwości substancji oraz procesy i transformacje, którym podlegają; zastosowania różnych chemikaliów i ich wzajemne oddziaływanie, techniki produkcji, czynniki ryzyka i metody utylizacji.

 • Przemysł produktów spożywczych i napojów

  Odpowiedni przemysł i procesy związane z sektorem spożywczym, takie jak wybór surowców, przetwarzanie, pakowanie i przechowywanie.

 • Kombinacja tekstur

  Połączenie tekstur dla nowych przepisów lub produktów.

 • Patogenne drobnoustroje występujące w żywności

  Identyfikacja i charakterystyka drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności oraz odpowiednie metody zapobiegania w celu zahamowania ich rozmnażania w artykułach spożywczych.

 • Przepisy dotyczące żywności

  Prawodawstwo dotyczące przemysłu spożywczego i paszowego, w tym przepisy dotyczące produkcji żywności, higieny, bezpieczeństwa, surowców, dodatków, GMO, etykietowania, ochrony środowiska i handlu.

 • Przechowywanie żywności

  Odpowiednie warunki i metody przechowywania żywności w celu zapobiegania jej psuciu, biorąc pod uwagę wilgotność, światło, temperaturę i inne czynniki środowiskowe.

 • Biotechnologia

  Technologia, która stosuje, modyfikuje lub wykorzystuje systemy biologiczne, organizmy i składniki komórkowe do opracowywania nowych technologii i produktów do określonych zastosowań.

 • Ryzyko związane z zagrożeniami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi występującymi w sektorze żywności i napojów

  Interpretacja badań laboratoryjnych parametrów wpływających na bezpieczeństwo żywności z uwzględnieniem ryzyka związanego z zagrożeniami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi w żywności i napojach.

 • Alergie pokarmowe

  Rodzaje alergii pokarmowych występujących w danym sektorze, które substancje wywołują alergie, oraz w jaki sposób można je zastąpić lub (w miarę możliwości) wyeliminować.

 • Skład produktów spożywczych

  Skład chemiczny i odżywczy produktów spożywczych, który umożliwia modyfikację istniejących produktów i procesów oraz opracowywanie nowych.

 • Choroby przenoszone przez żywność

  Zrozumienie chorób i zatruć przenoszonych przez żywność w celu zapobiegania problemom związanym ze zdrowiem publicznym.

 • Przepisy dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego

  Obowiązujące przepisy dotyczące temperatury, materiałów odpadowych, identyfikowalności, etykietowania, obrotu i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 • Konserwacja żywności

  Czynniki pogarszające jakość, czynniki kontrolne (temperatura, dodatki, wilgotność, pH, działanie wody itp., w tym pakowanie) oraz metody przetwarzania żywności w celu konserwowania produktów spożywczych.

 • Zasady bezpieczeństwa żywności

  Kontekst naukowy bezpieczeństwa żywności, który obejmuje przygotowanie, obróbkę i przechowywanie żywności w celu zminimalizowania ryzyka chorób przenoszonych przez żywność i innych zagrożeń dla zdrowia.

 • Zagrożenia związane ze składnikami żywności

  Składniki i potencjalne zagrożenia, które mogłyby zaszkodzić ludziom, faunie i florze. Funkcje dotyczące formuł składu.

 • Nauka o żywieniu

  Badanie cech fizycznych, biologicznych i chemicznych żywności oraz koncepcji naukowych leżących u podstaw przetwarzania żywności i żywienia.

 • Przepisy z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i higieny

  Zbiór norm w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny oraz przepisy prawne mające zastosowanie w danym sektorze.

 • Składniki produktu spożywczego

  Cechy techniczne zestawiania składników dla produktów spożywczych.

 • Procesy fermentacji żywności

  Przekształcenie węglowodanów w alkohol i dwutlenek węgla. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem bakterii lub drożdży bądź kombinacji tych dwóch czynników w warunkach beztlenowych. Proces fermentacji żywności bierze również udział w procesie produkcji chleba i kwasu mlekowego dla produktów spożywczych takich, jak suche kiełbasy, kapusta kiszona, jogurt, pikle i kimchi.

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

 • Procesy wytwarzania żywności i napojów

  Surowce i procesy produkcyjne wykorzystywane w celu uzyskiwania gotowych produktów spożywczych. Znaczenie kontroli jakości i innych technik przemysłu spożywczego.

 • Właściwości funkcjonalne żywności

  Struktura, jakość, wartość odżywcza i/lub akceptowalność produktu spożywczego. Właściwości funkcjonalne żywności określa się na podstawie właściwości fizycznych, chemicznych i/lub organoleptycznych żywności. Przykłady właściwości funkcjonalnych mogą obejmować rozpuszczalność, absorpcję, zatrzymywanie wody, zdolność spieniania, elastyczność oraz zdolność absorpcji tłuszczów i obcych cząstek.  

 • Kombinacja smaków

  Szeroki zakres kombinacji smaków w celu opracowania nowych receptur lub produktów.

 • Identyfikowalność w przemyśle spożywczym

  Środki w zakresie identyfikowalności mające na celu reagowanie na potencjalne zagrożenia, mogące występować w żywności i paszy, w celu zagwarantowania, że wszystkie produkty spożywcze są bezpieczne do spożycia przez ludzi.

 • Toksyczność żywności

  Przyczyny zatrucia żywnością i psucia się żywności oraz metody konserwowania produktów spożywczych, aby zapobiec toksyczności u klientów.

 • Linia produkcyjna żywności puszkowanej

  Etapy w procesie puszkowania od mycia, kondycjonowania i ważenia produktów żywnościowych, mycia i przygotowywania puszek, napełniania puszek, a także innych operacji do uzyskania produktu końcowego.

Umiejętności

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Przekształcać innowacje chemiczne w rozwiązania o charakterze praktycznym

  W sposób jasny wyjaśniać innowacje i odmiany chemiczne wprowadzane do produktów na poziomie produkcji. Ściśle współpracować z zaangażowanymi w proces chemikami i inżynierami kontroli, aby zapewnić, że usprawnienia instalacji procesowej są wdrażane zgodnie z planem.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Podejmować działania następcze w związku z wynikami laboratoryjnymi

  Analizować wyniki laboratoryjne i wykorzystywać je poprzez dostosowanie procesu produkcji. Zgłaszać i w razie konieczności podejmować odpowiednie działania oraz dokonywać ich przeglądu.

 • Oceniać jakość przeprowadzania analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w zakładach

  Ocena odpowiedniego wdrożenia zasad HACCP w zakładach. Zapewnienie, że zakłady działają zgodnie ze swoimi pisemnymi specyfikacjami planów dotyczących HACCP, warunków sanitarnych i obowiązujących procesów.

 • Oceniać dokumentację dotyczącą składników otrzymaną od dostawców

  Czytać, organizować i oceniać dokumentację dotyczącą składników pochodzących od dostawców i współproducentów. Identyfikować braki i prosić o wyjaśnienia i działania naprawcze zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

 • śledzić innowacje w sektorze produkcji żywności

  Najnowsze innowacyjne produkty i technologie służące do przetwarzania, konserwowania, pakowania i ulepszania produktów spożywczych.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Monitorować tendencje w sektorze produktów spożywczych

  Badać ustalenia i zachowania w celu zrozumienia tendencji, cech lub jakościowych oczekiwań klientów. Wykorzystywać te informacje na potrzeby opracowywania produktów, ulepszania produktów oraz wymogów dotyczących opakowań.

 • Korzystać z nowych technologii w dziedzinie produkcji żywności

  Śledzić na bieżąco nowe technologie i innowacje we wszystkich dziedzinach produkcji żywności. Czytać artykuły i prowadzić aktywną wymianę z ich odpowiednikami z korzyścią dla przedsiębiorstwa i jego produktów.

 • Dążyć do poprawy wartości odżywczych wytwarzanej żywności

  Współpracować z ekspertami z sektora rolnego i przemysłu przetwórstwa spożywczego w celu zwiększenia wartości, wartości odżywczej i zaopatrzenia w żywność.

 • Interpretować dane w sektorze produkcji żywności

  Interpretować dane z różnych źródeł, takich jak dane rynkowe, dokumenty naukowe i wymogi dotyczące klientów w celu rozwoju badań i innowacji w sektorze spożywczym.

 • Analizować próbki żywności i napojów

  Sprawdzać, czy żywność lub napoje są bezpieczne do spożycia przez ludzi. Weryfikować odpowiedni poziom kluczowych składników i poprawność deklaracji na etykiecie oraz poziomy obecnych składników odżywczych. Upewniać się, że próbki żywności i napojów są zgodne z określonymi standardami oraz procedurami.

 • Zarządzać odrzuconymi produktami

  Zarządzać przestojami produkcyjnymi z uwagi na niedostateczną jakość produktu i zarządzać związanymi z tym odpadami w ramach dobrych praktyk wytwarzania.

 • Monitorować warunki przetwarzania

  Obserwować wskaźniki, monitory wideo oraz wydruki, aby ocenić, czy są spełniane określone warunki przetwarzania. Wprowadzać niezbędne korekty w celu uwzględnienia zmiennych dotyczących procesu, takich jak czas, parametry wejściowe, natężenia przepływu i nastawy temperatury.

 • Monitorować zmiany zachodzące w przemyśle spożywczym

  Identyfikować i badać postępy i innowacje w zakresie technologii i materiałów w przemyśle spożywczym.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka związanego z żywnością

  Przeprowadzać analizę ryzyka związanego z żywnością w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Doskonalić procesy chemiczne

  Zbierać dane wymagane do wprowadzenia udoskonaleń lub modyfikacji procesów chemicznych. Rozwijać nowe procesy przemysłowe, projektować nowe zakłady/urządzenia technologiczne lub modyfikując istniejące.

 • Zarządzać laboratorium badającym produkowaną żywność

  Zarządzać działaniami laboratoryjnymi w zakładzie lub fabryce i wykorzystywać dane do monitorowania jakości wytwarzanych produktów.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Analizować wymogi w zakresie pakowania

  Analizować wymogi dotyczące pakowania w stosunku do projektu planu produkcji. Wykonywać analizę z uwzględnieniem inżynierii, ekonomii, ergonomii i innych perspektyw.

 • Kierować działaniami na rzecz optymalizacji procesu

  Optymalizacja procesu głównego przy użyciu danych statystycznych. Eksperymenty projektowe na linii produkcyjnej i funkcjonalne modele sterowania procesem.

 • Stosować zasady technologii żywności

  Technologia produkcji żywności: gałąź nauki o żywności dotycząca procesów wytwarzania artykułów spożywczych i ulepszania procesów przetwórstwa spożywczego.

 • Identyfikować czynniki wpływające na zmianę właściwości składowanej żywności

  Uznawać najbardziej istotne czynniki (chemiczne, fizyczne, środowiskowe itp.), które mogą zmienić żywność podczas przechowywania.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Opracowywać procedury produkcji żywności

  Opracowywać procesy i techniki produkcji lub konserwacji żywności. Angażować się w projektowanie, rozwój, budowę i eksploatację przemysłowych procesów i technik produkcji żywności.

 • Zarządzać stosowaniem dodatków w sektorze produkcji żywności

  Zarządzać stosowaniem dodatków lub konserwantów do żywności.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Opracowywać dane w formie wizualnej

  Przygotować wykresy i schematy w celu przedstawienia danych w postaci graficznej.

Source: Sisyphus ODB